AKTUALITY

Milí přátelé, zveme vás srdečně na další nedělní přednášku z cyklu kontinuálního vzdělávání, který pro vás připravuje spolek Irene a Rafael institut. Budeme se společně s vámi těšit na přednášku známého novináře a publicisty pana Alexandra Mitrofanova "Rusko odkrylo tvář - proč je tak cizí". Přednáška se koná 12. 3. 2023 v 18.00 v...

Člen Rafael institutu, Marek Preiss, se stal frekventantem mezinárodního výcviku na Anne Ancelin Schützenberger International School of Transgenerational Therapy s možností získat certifikát (Certification as Practitioner in Psychogenealogy and Transgenerational Therapy CPTT). Cílem výcviku je "prohloubit své teoretické znalosti a zkušenosti s...

Rafael Institut zve na online diskusi o potřebách příchozích z Ukrajiny a o supervizi pomáhajícím. Diskuse se uskuteční dne 7. února 2023 v 18:00 (do max. 19:30) a bude podpořena dvěma krátkými úvodními příspěvky po 15 minutách na téma 1. supervize těm kteří pomáhají a 2. analýza dat - co víme o ukrajinských ženách, které jsou v ČR...

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii pořádá Úvod do Transference-Focused Psychotherapy (TFP) a terapeutického přístupu ve smyslu teorie objektních vztahů pro léčbu hraniční poruchy osobnosti. Konference se koná 24. a 25. března 2023 ve školicím středisku Marianeum, Máchova 7, Praha 2. Přednáší Sergio Dazzi (I) a Nel Draijer (NL).

...

Srdečně Vás zveme na diskusi s tématem "Transgenerační souvislosti - paměť kultury, trauma a identita". Rádi bychom s Vámi sdíleli naše zkušenosti s touto problematikou a otevřeli dialog v komunitě. První setkání pro členy židovské komunity bude probíhat on-line dne 13. února 2023 od 17.00-18.30. Plánujeme také setkání druhé, osobní.

zveme vás srdečně na uvedení knihy "Na vině je Osvětim - Rodinná vyprávění", kterou z polského originálu přeložila Renata Šerek. Knihu vydává spolek IRENE. Večer se koná v rámci pořadů kontinuálního vzdělávání, v neděli 11. prosince 2022 v 18.00 v prostorách Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze, Praha 1, Maiselova 15, 3....

Rádi bychom Vás informovali, že jsme právě vydali dotisk knihy Transgenerační přenos (nejen) traumatu (ed. Marek Preiss a Daniela Vizinová). Kniha představuje texty našich předních psychologů, psychiatrů, lékařů, antropologa, jazykovědce a přírodovědce. Je originálním dílem, které nemá v české odborné literatuře o mezigeneračním předávání lidské...

Přijměte upřímné pozvání Spolku IRENE na Konferenci Prix Irene 2022 - OBČAN A MRAVNOST DĚJIN, která se uskuteční v sobotu 19. listopadu 2022 v Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽM v Praze, Maiselova 15. Laureátkou Prix Irene je Petra Procházková, hosty konference pak Jakub Szantó, Viktor Pasničenko, Jiří Šimek, Michael Šebek a Petr Brod. Těšit se...

zveme Vás na konferenci "Proč válka?" Psychoanalytický pohled na témata destruktivity a naděje, kterou pořádá 11. - 12. 11. 2022 v Praze Revue pro psychoanalytickou psychoterapii a psychoanalýzu, časopis České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Konference je věnovaná tématům živým v současném světě (z hlediska teoretického i...

Milí přátelé, srdečně vás zveme na přednášku "Slovo a literatura jako základ bytí" Matěje Senfta, básníka, esejisty a nakladatele. Více o autorovi a tématu přednášky najdete v přiložené pozvánce. Přednáška se koná v neděli 11. 9. 2022 od 18.00 v prostorách Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze, Maiselova 15, 3. patro....

Zemřel MUDr. Petr Riesel, CSc., dlouholetý člen Rafael Institutu, cenný spolupracovník a kamarád. Petr se desítky let věnoval adiktologii, svému celoživotnímu koníčku. Přes traumatické zážitky z druhé světové války, nebo právě pro ně, byl společensky angažovaný, neochotný se podvolit komunistické zvůli. Do vysokého věku ambuloval v několika...

Milí přátelé, vážení kolegové, přijměte prosím pozvání k účasti na konferenci PRAGUE TALKING - Apokalypsa a setrvalost naděje, která se uskuteční po zoomu v sobotu 25. června od 14 hodin. Těšit se můžete na zahraniční přednášející - Earla Hoppera a Gerharda Wilkeho, i naše kolegy Michaela Šebka a Helenu Klímovou. Konference bude zakončena společnou...

Milí přátelé, v rámci kontinuálního vzdělávání vás srdečně zveme na přednášku "Nejsem perpetum mobile, ale líná sociální kapitalistka..." laureátky Prix Irene a neúnavné zušlechťovatelky sociálního prostoru Jany Hradilkové. Autorka svou přednášku věnuje Jiřině Šiklové "in memoriam". Přednáška se bude konat 12. 6. 2022 v prostorách ŽM v Praze,...