Marek Preiss

Viceprezident rady Rafael Institutu, garant výcvikového programu, výcvikový terapeut, supervizor, lektor

Kontakt: Marek.Preiss@nudz.cz

Klinický psycholog, výzkumný pracovník. Vystudoval psychologii na FF UK v Praze a pracuje v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ) a od roku 2011 také na University of New York in Prague. Je atestovaný klinický psycholog se zaměřením na klinickou psychologii, neuropsychologii, poruchy osobnosti a oblast integrity, v těchto oblastech také publikuje.


Publikace:
Vizinová, D., Preiss, M.: Psychické trauma a jeho terapie. Psychologická pomoc obětem válek a katastrof. Portál, Praha 1999.
Praško, J., Hájek, T., Preiss, M.: Posttraumatická stressová porucha a jak se jí bránit. Pfizer, Praha, 2002.
Praško, J., Hájek, T., Pašková B, Preiss, M., Šlepecký M, Záleský R.: Stop traumatickým vzpomínkám. Portál, Praha, 2003.

M. Preiss, & D. Vizinová (Eds.): Transgenerační přenos (nejen) traumatu. Irene Press, Praha, 2019.

Kapitoly v knihách:
Preiss M. Posttraumatická stressová porucha (Zkušenosti psychologa s válkou). In: Kolektiv autorů: Syndrom CAN a způsob péče o rodinný systém. IREAS, Praha, 2007.

Manuály:
Čikošová E, Preiss M. Parental Bonding Instrument. Propsyco, 2012.

Odborné články:
Preiss M. Posttraumatické stressové poruchy u dětí za války v Bosně. Česká a Slovenská Psychiatrie, 1995, 91, 6,361-366
Preiss M. Psychologické péče o děti postižené válkou v Bosně. Česká a Slovenská Psychiatrie, 1995, 39, 4, 241-243
Preiss M, Newman M. Válečná traumata u dětí v Bosně. Československá psychologie, 1995, 39, 6, 534-541
Preiss M. Poučili jsme se z povodní 1997? Psychiatrie, 2, 1998, 4, 286-287.
Preiss M, Mohr P, Kopeček M, Melanová V, Janečka V, Rodriguez M, Hájek T. Trauma a stress osm měsíců po povodních v roce 2002. Psychiatrie 8;2004:180-186.
Preiss M, Trauma a posttraumatický růst. Psychiat. pro Praxi, 2009; 1:8-11.
Preiss M, Vraná K, Kuchařová J. Depresivita a úzkost v průběhu života v návaznosti na pojetí Václava Příhody. Československá psychologie 2010;54 (4): 357-365.
Preiss M, Sotolářová M, Holubová M. Trauma a stres u Romů 6 let po povodních roku 2002 - zkušenosti z fokusových skupin. Psychiatrie 2011, 15, č. 2, 64-70.

Popularizační články:
Preiss, M.: Psycholog ve válce - posttraumatické stresové po­ruchy u dětí. Nedělní lidové noviny, 26.11.1994, str.2
Preiss, M.: Psychická traumatizace dětí v extrémních situacích. Lékařské listy, 35, 30.8.1996, str.10
Preiss, M.: Válka v Bosně a psychologická pomoc. Propsy, 3, 1996
Preiss, M.: Válka v Bosně - pohled psychologa. Propsy, 3, 1997, 3, 7-9
Preiss, M.: Černobyl-stále živé trauma. Propsy, 4,1998, 2
Preiss, M.: Posttraumatické stressové poruchy. Vojenský profesionál, 7-9, 1998, str.7-9
Preiss, M.: Traumata moderních společností. Československá psychologie, 1997, 2, 171-173