Daniela Vizinová

Členka rady Rafael Institutu, psycholožka, psychoterapeutka, výcviková terapeutka

Kontakt: daniela.vizinova@atlas.cz

Psycholožka a psychoterapeutka, vystudovala jednooborovou psychologii na FF UK, absolvovala výcvik SUR, Institut pro komplexní terapii psychóz. Publikace: Vizinová, Preiss: Psychické trauma a jeho terapie (Portál 1999). V letech 1998-2014 pracovala v Denním psychoterapeutickém sanatoriu Ondřejov na oddělení pro léčbu psychóz (stacionář, individ. a skup. psychoterapie, diagnostika, práce s tělem, dále v rámci preventivního projektu dlouhodobá podpora rodin klientů s dětmi). Spolupráce se sdružením Diabasis (téma psychospirituální krize). V současné době pracuje v ambulanci Psychoterapie-Anděl, zaměřuje se na terapii úzkostných a afektivních poruch, krizí a následků traumatu.