Supervizní část

Smysl supervizní části

Supervize je nástrojem celoživotního rozvoje v psychoterapeutické práci a cestou profesního růstu, je součástí prevence vyhoření. Supervizní část navazuje na část sebezkušenostní, kde frekventant prohlubuje znalosti sebe sama a druhých, a na část teoretického vzdělávání, ve které získává informace a dovednosti mj. o traumatu, jeho dopadech a léčbě. Supervize probíhá v individuální nebo skupinové formě. Supervizor je zkušeným průvodce, který pomáhá vnímat a reflektovat vlastní práci s klienty, porozumět terapeutické situaci a vztahu, uvolnit tvořivé myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování.


Základní informace

Aktualizováno dle kritérií ČAP a IPVZ pro nové skupiny od roku 2023

Celkový rozsah supervize v rámci výcviku je 150 supervizních hodin.

Předpokladem pro vstup do supervizní části je získání vlastních klientů a započetí vlastní psychoterapeutické/ poradenské praxe. Supervizi může frekventant začít plnit nejdříve po absolvování minimálně 200 hodin sebezkušenostní části a 50 hodin teoretické části.

Rafael Institut klade důraz na opakované, déletrvající konzultace jednoho či několika málo průběhů psychoterapie/poradenství jedním supervizorem, k čemuž využívá kontinuálních supervizí. Ty mohou probíhat individuální nebo skupinovou formou. Typické pro kontinuální skupinovou supervizi je, že každý frekventant během ní prezentuje vlastní případ/y. Ostatní frekventanti jsou vedeni k aktivitě i během prezentování případů jiných účastníků.

Individuální i skupinová supervize je zajišťována supervizory Rafael Institutu. Po schválení garantem je možné absolvovat 30 hodin i u externích supervizorů. Supervizoři jsou v kontaktu s výcvikovými vedoucími, kterým referují o práci frekventanta.


Platby za supervize nejsou zahrnuty v ročním kurzovném.Ke staženíTermíny v roce 2023

MUDr. Vladimír Singer

Jeruzalémská 7, Praha 1 (příp. Varšavská 12, Praha 2) od 16.30

16. února - Varšavská 15

2. března

4. dubna - Varšavská 15 (úterý)

4. května

1. června


Mgr. Jasenka Medenčevič

Opletalova 25, Praha 1, od 10.00

3. března

24. března

21. dubna

26. května

23. června


Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

online, od 16.30

23. března

13. dubna

18. května


Ing. Věra Roubalová

Jeruzalémská 7, Praha 1, od 15.00

16. února

16. března

20. dubna

11. května

15. června


Mgr. Gabriela Dymešová

Jeruzalémská 7, Praha 1, od 16.30

23. února

30. března

27. dubna

25. května

29. června


PhDr. Daniela Vizinová

Velehradská 19, Praha 3, od 14.00

20. února

20. března

24. dubna

22. května

19. června


Doc. PhDr. Marek Preiss, PhD.

Belgická 40, Praha 2, od 15.00

3. března

31. března

14. dubna

12. května

15. června