Supervizní část

Smysl supervizní části

Supervize je nástrojem celoživotního rozvoje v psychoterapeutické práci a cestou profesního růstu, je součástí prevence vyhoření. Supervizní část navazuje na část sebezkušenostní, kde frekventant prohlubuje znalosti sebe sama a druhých, a na část teoretického vzdělávání, ve které získává informace a dovednosti mj. o traumatu, jeho dopadech a léčbě. Supervize probíhá v individuální nebo skupinové formě. Supervizor je zkušeným průvodce, který pomáhá vnímat a reflektovat vlastní práci s klienty, porozumět terapeutické situaci a vztahu, uvolnit tvořivé myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování.


Základní informace

Celkový rozsah supervize v rámci výcviku je 100 supervizních hodin.

Předpokladem pro vstup do supervizní části je získání vlastních klientů a započetí vlastní psychoterapeutické/ poradenské praxe. Supervizi může frekventant začít plnit nejdříve po absolvování minimálně 200 hodin sebezkušenostní části a 50 hodin teoretické části.

Rafael Institut klade důraz na opakované, déletrvající konzultace jednoho či několika málo průběhů psychoterapie/poradenství jedním supervizorem, k čemuž využívá kontinuálních supervizí. Ty mohou probíhat individuální nebo skupinovou formou. Typické pro kontinuální skupinovou supervizi je, že každý frekventant během ní prezentuje vlastní případ/y. Ostatní frekventanti jsou vedeni k aktivitě i během prezentování případů jiných účastníků.

Individuální i skupinová supervize je zajišťována supervizory Rafael Institutu. Po schválení garantem je možné absolvovat 30 hodin i u externích supervizorů. Supervizoři jsou v kontaktu s výcvikovými vedoucími, kterým referují o práci frekventanta.


Platby za supervize nejsou zahrnuty v ročním kurzovném.Ke staženíTermíny v roce 2022

Přihlašování na kontinuální supervize bude možné 9. února (odkaz na přihlášení ZDE)

PhDr. Martin Mahler

Hošťálkova 1/C, Praha 6, od 17.00

1. března

29. března

26. dubna

31. května

28. června


MUDr. Vladimír Singer

Jeruzalémská 7, Praha 1, od 16.30

24. února (Varšavská 15, Praha 2)

3. března

7. dubna

5. května

2. června


Ing. Věra Roubalová

Jeruzalémská 7, Praha 1, od 16.00

17. března (od 15.00)

31. března

21. dubna

19. května

23. června


PhDr. Daniela Vizinová

Velehradská 19, Praha 3, od 14.00

21. března

4. dubna

25. dubna

16. května

6. června


Prof. MUDr. Hana Papežová

Online, od 16.00

28. února

20. dubna

2. června