Supervizní část

Smysl supervizní části

Supervize je nástrojem celoživotního rozvoje v psychoterapeutické práci a cestou profesního růstu, je součástí prevence vyhoření. Supervizní část navazuje na část sebezkušenostní, kde frekventant prohlubuje znalosti sebe sama a druhých, a na část teoretického vzdělávání, ve které získává informace a dovednosti mj. o traumatu, jeho dopadech a léčbě. Supervize probíhá v individuální nebo skupinové formě. Supervizor je zkušeným průvodce, který pomáhá vnímat a reflektovat vlastní práci s klienty, porozumět terapeutické situaci a vztahu, uvolnit tvořivé myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování.


Základní informace

Aktualizováno dle kritérií ČAP a IPVZ pro nové skupiny od roku 2023

Celkový rozsah supervize v rámci výcviku je 150 supervizních hodin.

Předpokladem pro vstup do supervizní části je získání vlastních klientů a započetí vlastní psychoterapeutické/ poradenské praxe. Supervizi může frekventant začít plnit nejdříve po absolvování minimálně 200 hodin sebezkušenostní části a 50 hodin teoretické části.

Rafael Institut klade důraz na opakované, déletrvající konzultace jednoho či několika málo průběhů psychoterapie/poradenství jedním supervizorem, k čemuž využívá kontinuálních supervizí. Ty mohou probíhat individuální nebo skupinovou formou. Typické pro kontinuální skupinovou supervizi je, že každý frekventant během ní prezentuje vlastní případ/y. Ostatní frekventanti jsou vedeni k aktivitě i během prezentování případů jiných účastníků.

Individuální i skupinová supervize je zajišťována supervizory Rafael Institutu. Po schválení garantem je možné absolvovat 30 hodin i u externích supervizorů. Supervizoři jsou v kontaktu s výcvikovými vedoucími, kterým referují o práci frekventanta.


Platby za supervize nejsou zahrnuty v ročním kurzovném.Ke stažení
Termíny v roce 2023


Martin Mahler 

Hošťálkova 1/C, P-6, od 11.00

15. září

20. října

24. listopadu

8. prosince

19. ledna


Vladimír Singer 

Jeruzalémská 7, P-1, od 16.30

19. září (Varšavská 15)

5. října

2. listopadu

7. prosince

4. ledna


Hana Papežová 

Olšanská 7, P-3 E-Clinic, příp. část online, od 16.30

19. října

30. listopadu - online

14. prosince

4. ledna - online

25. ledna


Věra Roubalová 

Jeruzalémská 7, P-1, od 15.00

21. září

26. října

23. listopadu

21. prosince

18. ledna


Gabriela Dymešová 

Jeruzalémská 7, P-1, od 16.30

14. září

19. října

16. listopadu

14. prosince

11. ledna


Daniela Vizinová 

Moskevská 60, P-10, od 15.00

25. září

23. října

27. listopadu

8. ledna

29. ledna