Supervizní část

Smysl supervizní části

Supervize je nástrojem celoživotního rozvoje v psychoterapeutické práci a cestou profesního růstu, je součástí prevence vyhoření. Supervizní část navazuje na část sebezkušenostní, kde frekventant prohlubuje znalosti sebe sama a druhých, a na část teoretického vzdělávání, ve které získává informace a dovednosti mj. o traumatu, jeho dopadech a léčbě. Supervize probíhá v individuální nebo skupinové formě. Supervizor je zkušeným průvodce, který pomáhá vnímat a reflektovat vlastní práci s klienty, porozumět terapeutické situaci a vztahu, uvolnit tvořivé myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování.


Základní informace

Celkový rozsah supervize v rámci výcviku je 100 supervizních hodin.

Předpokladem pro vstup do supervizní části je získání vlastních klientů a započetí vlastní psychoterapeutické/ poradenské praxe. Supervizi může frekventant začít plnit nejdříve po absolvování minimálně 200 hodin sebezkušenostní části a 50 hodin teoretické části.

Rafael Institut klade důraz na opakované, déletrvající konzultace jednoho či několika málo průběhů psychoterapie/poradenství jedním supervizorem, k čemuž využívá kontinuálních supervizí. Ty mohou probíhat individuální nebo skupinovou formou. Typické pro kontinuální skupinovou supervizi je, že každý frekventant během ní prezentuje vlastní případ/y. Ostatní frekventanti jsou vedeni k aktivitě i během prezentování případů jiných účastníků.

Individuální i skupinová supervize je zajišťována supervizory Rafael Institutu. Po schválení garantem je možné absolvovat 30 hodin i u externích supervizorů. Supervizoři jsou v kontaktu s výcvikovými vedoucími, kterým referují o práci frekventanta.


Platby za supervize nejsou zahrnuty v ročním kurzovném.


Ke stažení
.

Termíny v roce 2021

Vladimír Singer

od 16.30, do odvolání online, v případě prezenční účasti na adrese Jeruzalémská 7, P-1

18. února, 4. března, 1. dubna,

6. května, 3. června


Michaela Hapalová

od 14 hodin, do odvolání online, v případě prezenční účasti od 14.30 na adrese Jeruzalémská 7, P-1

17. února, 17. března, 7. dubna, 

5. května, 9. června


Martin Mahler

od 17 hodin, do odvolání online, v případě prezenční účasti na adrese Hošťálkova 1/C, P-6

18. února, 25. března, 22. dubna,

27. května, 24. června


Marek Preiss

od 15 hodin, do odvolání online, v případě prezenční účasti na adrese Jeruzalémská 7, P-1


25. února, 18. března, 15. dubna