Supervizní část

Smysl supervizní části

Supervize je nástrojem celoživotního rozvoje v psychoterapeutické práci a cestou profesního růstu, je součástí prevence vyhoření. Supervizní část navazuje na část sebezkušenostní, kde frekventant prohlubuje znalosti sebe sama a druhých, a na část teoretického vzdělávání, ve které získává informace a dovednosti mj. o traumatu, jeho dopadech a léčbě. Supervize probíhá v individuální nebo skupinové formě. Supervizor je zkušeným průvodce, který pomáhá vnímat a reflektovat vlastní práci s klienty, porozumět terapeutické situaci a vztahu, uvolnit tvořivé myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování.


Základní informace

Celkový rozsah supervize v rámci výcviku je 100 supervizních hodin.

Předpokladem pro vstup do supervizní části je získání vlastních klientů a započetí vlastní psychoterapeutické/ poradenské praxe. Supervizi může frekventant začít plnit nejdříve po absolvování minimálně 200 hodin sebezkušenostní části a 50 hodin teoretické části.

Rafael Institut klade důraz na opakované, déletrvající konzultace jednoho či několika málo průběhů psychoterapie/poradenství jedním supervizorem, k čemuž využívá kontinuálních supervizí. Ty mohou probíhat individuální nebo skupinovou formou. Typické pro kontinuální skupinovou supervizi je, že každý frekventant během ní prezentuje vlastní případ/y. Ostatní frekventanti jsou vedeni k aktivitě i během prezentování případů jiných účastníků.

Individuální i skupinová supervize je zajišťována supervizory Rafael Institutu. Po schválení garantem je možné absolvovat 30 hodin i u externích supervizorů. Supervizoři jsou v kontaktu s výcvikovými vedoucími, kterým referují o práci frekventanta.


Platby za supervize nejsou zahrnuty v ročním kurzovném.Ke staženíTermíny v roce 2022

Přihlašování na kontinuální supervize bude možné 7. září

Odkaz na přihlášení ZDE

MUDr. Vladimír Singer

Jeruzalémská 7, Praha 1, od 16.30

22. září

6. října

3. listopadu

1. prosince

5. ledna

Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

Jeruzalémská 7, Praha 1 nebo UNYP Londýnská 41, Praha 2, od 15.00

7. října - Jeruz od 12h!!!

1. listopadu - UNYP

2. prosince - UNYP

6. ledna - Jeruz

27. ledna - Jeruz

Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Pravděpodobně ul. Olšanská - bude upřesněno, od 16.30

22. září

20. října

24. listopadu

8. prosince

26. ledna

Ing. Věra Roubalová

Jeruzalémská 7, Praha 1, od 15.00

15. září

20. října

24. listopadu

15. prosince

12. ledna

PhDr. Daniela Vizinová

Velehradská 19, Praha 3, od 14.00

19. září

17. října

14. listopadu

12. prosince

16. ledna

Mgr. Gabriela Dymešová

Jeruzalémská 7, Praha 1, od 16.30

29. září

27. října

10. listopadu

8. prosince

26. ledna