Supervizní část

Smysl supervizní části

Supervize je nástrojem celoživotního rozvoje v psychoterapeutické práci a cestou profesního růstu, je součástí prevence vyhoření. Supervizní část navazuje na část sebezkušenostní, kde frekventant prohlubuje znalosti sebe sama a druhých, a na část teoretického vzdělávání, ve které získává informace a dovednosti mj. o traumatu, jeho dopadech a léčbě. Supervize probíhá v individuální nebo skupinové formě. Supervizor je zkušeným průvodce, který pomáhá vnímat a reflektovat vlastní práci s klienty, porozumět terapeutické situaci a vztahu, uvolnit tvořivé myšlení a rozvoj nových perspektiv profesního chování.


Základní informace

Aktualizováno dle kritérií ČAP a IPVZ pro nové skupiny od roku 2023

Celkový rozsah supervize v rámci výcviku je 150 supervizních hodin.

Předpokladem pro vstup do supervizní části je získání vlastních klientů a započetí vlastní psychoterapeutické/ poradenské praxe. Supervizi může frekventant začít plnit nejdříve po absolvování minimálně 200 hodin sebezkušenostní části a 50 hodin teoretické části.

Rafael Institut klade důraz na opakované, déletrvající konzultace jednoho či několika málo průběhů psychoterapie/poradenství jedním supervizorem, k čemuž využívá kontinuálních supervizí. Ty mohou probíhat individuální nebo skupinovou formou. Typické pro kontinuální skupinovou supervizi je, že každý frekventant během ní prezentuje vlastní případ/y. Ostatní frekventanti jsou vedeni k aktivitě i během prezentování případů jiných účastníků.

Individuální i skupinová supervize je zajišťována supervizory Rafael Institutu. Po schválení garantem je možné absolvovat 30 hodin i u externích supervizorů. Supervizoři jsou v kontaktu s výcvikovými vedoucími, kterým referují o práci frekventanta.


Platby za supervize nejsou zahrnuty v ročním kurzovném.Ke stažení
Termíny v roce 2024

Martin Mahler

(Hošťálkova 1/C, P-6, od 17.00)

18. února

17. března

14. dubna

12. května

16. června

Vladimír Singer

(Jeruzalémská 7, P-1, od 16.30)

29. února

28. března

4. dubna

2. května

6. června

Marek Preiss

(Jeruzalémská 7, P-1, od 13.00)

23. února

15. březen

12. duben

31. květen

21. červen

Jasenka Medenčevič 

(Opletalova 25, P-1, od 10.00)

1.3. března

12. dubna

26. dubna

7. června

21. června

Věra Roubalová

(Jeruzalémská 7, P-1, od 15.00)

19. února

18. března

15. dubna

13. května

17. června

Gabriela Dymešová

(Jeruzalémská 7, P-1, od 16.00)

14. března

11. dubna

3. května (od 13.00)

30. května

5. června

Daniela Vizinová

(Moskevská 60, P-10, od 15.30)

26. února

18. března

22. dubna

20. května

17. června


Hana Papežová

(Olšanská, P-3, od 16.30)

25. března

11. dubna

25. dubna

16. května

20. června