Sebezkušenostní část

Smysl sebezkušenostní části

1. prohloubení poznání sebe sama a orientace ve svém vnitřním světe

2. prohloubení chápání druhých lidí, orientace ve vnějším světe

3. význam osobní skupinové zkušenosti

Sebezkušenostní část výcviku je pro práci budoucích terapeutů zásadní. Slouží k emočnímu učení, k prožití sebe sama jako individua ve skupině, tak i sebe sama jako součást celku /společnosti, kultury, universa/ a to na vědomé i skryté nevědomé úrovni. Skupina je specifický fenomén, který má léčivý potenciál a zvyšuje komunikační dovednosti. Součástí je práce s projekcí, přenosovými a protipřenosovými mechanizmy, odporem a dalšími významnými proměnnými.

V průběhu několika let, po které výcvik probíhá, může frekventant na sobě pozorovat změny v sebepojetí a vnímání druhých a tím lépe a hlouběji porozumět procesům, kterými budou procházet budoucí klienti.

Sebezkušenostní výcvik ale nenahrazuje terapii, je určen lidem bez významnějších psychických potíží či poruch a s dobrým potenciálem k osobnímu růstu.


Základní informace

Osobní zkušenost frekventantů probíhá v uzavřené skupině cca 12 lidí, pod vedením jednoho nebo dvou výcvikových vedoucích. Skupina se schází 4-5 x ročně ve 2-3 denních blocích. Výcviková hodina trvá 45 min. Celková délka sebezkušenostní části je zhruba 5 let v závislosti na časové dotaci jednotlivých bloků.

Sebezkušenostní část má 480 hodin. Podmínkou absolvování výcvikového programu je min. 85% účast na sebezkušenostních setkání. Ve výjimečných případech si na základě rozhodnutí rady RI může frekventant nahradit absenci pod hranicí 85% individuální psychoterapeutickou zkušeností u některého z terapeutů RI, příp. u jiného terapeuta schváleného radou RI (tyto hodiny si hradí frekventant zvlášť).

Osobní zkušenost frekventantů je doplněna o nácvik psychoterapeutických metod, který probíhá nejen v rámci procesu na skupině, ale také jako doplněk k teoretickému vzdělávání.

Přehled skupin

I. skupina (září 2007 - květen 2011)

 • Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
 • PhDr. Martin Mahler

II. skupina (září 2009 - únor 2014)

 • PhDr. Michaela Hapalová
 • PhDr. Slavomil Hubálek

III. skupina (leden 2011 - duben 2014)

 • Mgr. Helena Klímová

IV. skupina (leden 2013 - listopad 2016)

 • Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
 • PhDr. Martin Mahler

V. skupina (říjen 2014 - květen 2018)

 • PhDr. Daniela Vizinová
 • Doc. PhDr. Marek Preiss, PhD.VI. skupina (duben 2016 - listopad 2019)

 • Ing. Věra Roubalová
 • Doc. MUDr. Václav Mikota (do září 2018)
 • MUDr. Vladimír Singer (od prosince 2018)

VII. skupina (začátek: prosinec 2017)

 • PhDr. Martin Mahler

VIII. skupina (začátek: březen 2019)

 • MUDr. Katarína Adamcová
 • PhDr. Mgr. Petr Štípek

IX. skupina (začátek: leden 2020)

 • PhDr. Daniela Vizinová
 • Doc. PhDr. Marek Preiss, PhD.

X. skupina (začátek: únor 2021)

 • Mgr. Jasenka Medenčevič
 • Mgr. Jan Hovorka
Termíny kolokvia 2021

3. března

2. června

6. října

V případě zájmu o říjnový termín je třeba:

odevzdat závaznou přihlášku a index nejpozději do 25. srpna

odevzdat závěrečnou kazuistickou práci nejpozději do 8. září

uhradit poplatek za kolokvium ve výši 3200 Kč do 8. září


Termíny skupin v roce 2021

VII. skupina

(Mahler)

5. - 6. března
14. - 15. května
3. - 4. září
29. - 30. října
17. - 18. prosince


VIII. skupina

(Adamcová - Štípek)

22. - 24. ledna
9. - 11. dubna
4. - 6. června
17. - 19. září
26. - 28. listopadu


IX. skupina

(Vizinová - Preiss)

9. - 10. ledna
6. - 7. března
17. - 18. dubna
15. - 16. května
4. - 5. září 
6. - 7. listopadu


X. skupina

(Medenčevič - Hovorka)

12. - 13. února
16. - 17. dubna
18. - 19. června
3. - 4. září
19. - 20. listopadu