Sebezkušenostní část

Smysl sebezkušenostní části

1. prohloubení poznání sebe sama a orientace ve svém vnitřním světe

2. prohloubení chápání druhých lidí, orientace ve vnějším světe

3. význam osobní skupinové zkušenosti

Sebezkušenostní část výcviku je pro práci budoucích terapeutů zásadní. Slouží k emočnímu učení, k prožití sebe sama jako individua ve skupině, tak i sebe sama jako součást celku /společnosti, kultury, universa/ a to na vědomé i skryté nevědomé úrovni. Skupina je specifický fenomén, který má léčivý potenciál a zvyšuje komunikační dovednosti. Součástí je práce s projekcí, přenosovými a protipřenosovými mechanizmy, odporem a dalšími významnými proměnnými.

V průběhu několika let, po které výcvik probíhá, může frekventant na sobě pozorovat změny v sebepojetí a vnímání druhých a tím lépe a hlouběji porozumět procesům, kterými budou procházet budoucí klienti.

Sebezkušenostní výcvik ale nenahrazuje terapii, je určen lidem bez významnějších psychických potíží či poruch a s dobrým potenciálem k osobnímu růstu.


Základní informace

Aktualizováno dle kritérií ČAP a IPVZ pro nové skupiny od roku 2023

Osobní psychoterapeutická zkušenost má celkem 430 hodin a zahrnuje sebezkušenost skupinovou (400 hodin) a individuální (min. 30-50 hodin).

Skupinová sebezkušenost probíhá v uzavřené skupině cca 12 lidí, pod vedením jednoho nebo dvou výcvikových vedoucích. Skupina se schází 4-5 x ročně ve 2-3 denních blocích. Výcviková hodina trvá 45 min. Celková délka sebezkušenostní části je zhruba 5 let v závislosti na časové dotaci jednotlivých bloků.

Podmínkou absolvování výcvikového programu je min. 85% účast na sebezkušenostních setkání. Ve výjimečných případech si na základě rozhodnutí rady RI může frekventant nahradit absenci pod hranicí 85% individuální psychoterapeutickou zkušeností u některého z terapeutů RI, příp. u jiného terapeuta schváleného radou RI (tyto hodiny si hradí frekventant zvlášť).Přehled skupin

I. skupina (září 2007 - květen 2011)

 • Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
 • PhDr. Martin Mahler

II. skupina (září 2009 - únor 2014)

 • PhDr. Michaela Hapalová
 • PhDr. Slavomil Hubálek

III. skupina (leden 2011 - duben 2014)

 • Mgr. Helena Klímová

IV. skupina (leden 2013 - listopad 2016)

 • Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.
 • PhDr. Martin Mahler

V. skupina (říjen 2014 - květen 2018)

 • PhDr. Daniela Vizinová
 • Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

VI. skupina (duben 2016 - listopad 2019)

 • Ing. Věra Roubalová
 • Doc. MUDr. Václav Mikota (do září 2018)
 • MUDr. Vladimír Singer (od prosince 2018)
VII. skupina (prosinec 2017 - prosinec 2021)


 • PhDr. Martin Mahler


Aktuální:


VIII. skupina (začátek: březen 2019)

 • MUDr. Katarína Adamcová
 • PhDr. Mgr. Petr Štípek

IX. skupina (začátek: leden 2020)

 • PhDr. Daniela Vizinová
 • Doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

X. skupina (začátek: únor 2021)

 • Mgr. Jasenka Medenčevič
 • Mgr. Jan Hovorka

XI. skupina (začátek: březen 2022)


 • PhDr. Martin Mahler

Termíny kolokvia 2023

10. května

11. října


V případě zájmu o termín v říjnu je třeba:

odevzdat závaznou přihlášku a index nejpozději do 30. srpna

odevzdat závěrečnou kazuistickou práci nejpozději do 13. září

uhradit poplatek za kolokvium ve výši 5000 Kč do 13. září


Termíny skupin v roce 2023

VIII. skupina

(Adamcová - Štípek)

20. - 22. ledna
24. - 26. března
12. - 14. května
22. - 24. září
24. - 26. listopadu


IX. skupina

(Vizinová - Preiss)

14. - 15. ledna
1. - 2. dubna
13. - 14. května
23. - 24. září
25. - 26. listopadu


X. skupina

(Medenčevič - Hovorka)

24. - 25. února
14. - 15. dubna
9. - 10. června
13. - 14. října
8. - 9. prosince


XI. skupina

(Mahler)

13. - 14. ledna
17. - 18. března
16. - 17. června
8. - 9. září
1. - 2. prosince