Eliška Jírová

Organizační a administrativní podpora Rafael Institutu

Kontakt: eliska.jirova@rafaelinstitut.cz

Vystudovala Vyšší odbornou školu sociálně právní na Evangelické akademii v Praze, Pastorační a sociální práci na Evangelické teologické fakultě UK a následně tamtéž obor Křesťanská humanitární a pastorační práce - Diakonika. Od roku 2004 pomáhala s organizační činností Rafael Centra (v rámci o.s. Tolerance a občanská společnost). V letech 2006 - 2007 pracovala v organizaci La Strada ČR, o.p.s., která se věnuje prevenci a pomoci obchodovaným a vykořisťovaným osobám. Podílela se na tvorbě Manuálu k sociální inkluzi obchodovaných a vykořisťovaných osob. Od roku 2007 zajišťuje pro Rafael Institut veškeré organizační a administrativní práce. Organizačně zajišťuje konference Prix Irene a připravuje k vydání sborníky a publikace Irene Press. Je místopředsedkyní spolku IRENE.