Gabriela Dymešová

Členka rady Rafael Institutu, psychoterapeutka, mentorka výcvikového programu, lektorka 

Kontakt: Gabriela.dymesova@gmail.com

Psycholožka a psychoterapeutka v soukromé praxi v Praze a Qualitative Client Manager ve výzkumné agentuře Kantar CZ. Členka České asociace pro psychoterapii a Českomoravské psychologické společnosti. Absolventka komplexního psychoterapeutického výcviku SUR a řady dalších výcviků a kurzů. Od povodní na Moravě v roce 1997 se specializuje na problematiku psychického traumatu nejen v České republice, ale také při výjezdech do poválečné Bosny a Kosova. Psychickému traumatu se následně věnovala v řadě neziskových organizací (Člověk v Tísni, Charita Česká republika, Nadace Terezy Maxové, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Barmské centrum Praha aj.) a také v Armádě ČR. V současné době spolupracuje s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Vedle psychoterapeutické práce se věnuje také vzdělávacím aktivitám (přednášky a workshopy). V Rafael Institutu spoluvedla s Michaelou Hapalovou zážitkovou skupinu Generace POTÉ, věnuje se individuální psychoterapii, zaměřuje se na téma transgeneračního přenosu traumatu ve smíšených manželstvích a participuje na vedení organizace.

Dymešová, G.: Určování zranitelnosti. Psychické prožívání uprchlictví a základy komunikace s lidmi s uprchlickou zkušeností. Nejčastější klinické problémy v uprchlictví a jejich příznaky v chování klientů. Problematika traumatu v uprchlictví. Workshop, Úřad nejvyššího komisaře pro uprchlíky při OSN (UNHCR). Praha, Prosinec 2016.

Dymešová, G.: Posuzování věrohodnosti. Faktory ovlivňující rozhodovací proces. Paměť a její omezení. Posttraumatická stresová porucha. Děti a jejich specifika při posuzování věrohodnosti. Workshop, Úřad nejvyššího komisaře pro uprchlíky při OSN (UNHCR). Olomouc, Únor 2017.

Dymešová, G.: Znovuobjevování židovské identity. Bratislava, Duben 2017. Nepublikováno.

Dymešová, G., Figusch, S. N.: Posttraumatický rozvoj. Limmud ČR - SR. Blansko, Květen 2017.

Dymešová, G.: Trauma a PTSD jako součást života pěstounských rodin. Přednáška, Kolpingova rodina. Smečno, Srpen 2017.