Hana Papežová

Psychiatrička, psychoterapeutka, výcviková terapeutka, supervizorka a lektorka

Psychiatrička a psychoterapeutka, vedoucí Specializované jednotky pro poruchy příjmu potravy na Psychiatrické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. Dlouhodobě se zabývá výzkumem, léčbou i prevencí poruch příjmu potravy. Je členkou mezinárodního výzkumného týmu, Americké akademie a Evropské rady pro poruchy příjmu potravy, založila Sekci pro poruchy příjmu potravy při České psychiatrické společnosti ČLS JEP a Asociaci pro pacientky s poruchami příjmu potravy, jejich příbuzné a přátelé. Dlouholetá členka rady Rafael Institutu, výcviková terapeutka, supervizorka a lektorka.