In memoriam


Doc. MUDr. Václav MIKOTA, CSc.

Psychiatr, psychoterapeut, výcvikový terapeut, supervizor, tréninkový analytik

PhDr. Slavomil HUBÁLEK

Klinický psycholog, psychoterapeut, výcvikový terapeut, supervizor