Hana Junová

Psychoterapeutka a supervizorka

Psychoterapeutka a supervizorka, která se podílela na formování již několika generací českých psychoterapeutů. Po ukončení psychologického vzdělání absolvovala psychoanalytický výcvik a následně výcvik ve skupinové psychoterapii SUR. Pracovala jako klinická psycholožka a psychoterapeutka ve Fakultní nemocnici Praha 2 a jako odborná asistentka na Katedře psychologie Filozofické fakulty UK Praha. Byla čestnou členkou České psychoterapeutické společnosti JEP, Asociace klinických psychologů a Českomoravské psychologické společnosti. Spolupracovala jako členka redakční rady s Psychologií Dnes. Řadu let obětavě pracovala v Rafael Institutu jako členka rady RI, supervizorka frekventantů a garantka kontinuálního vzdělávání. Poté i nadále poskytovala supervizi členům RI.