Kontinuální vzdělávání

Kontinuální vzdělávání pořádáme společně se spolkem IRENE. Jeho základním smyslem je rozvinout otevřenou a bezpečnou diskuzi o tématech traumatu, mezilidské komunikaci a konfliktech mezi lidmi i různými skupinami, ať již etnickými či kulturními. V rámci projektu chceme poukázat na aktuální problémy a šířit informace o možnostech jejich řešení, čímž bychom rádi přispěli nejen k jejich odstranění, ale především prevenci. Všechny přednášky a diskuze jsou určeny nejen profesionálům pomáhajících profesí (lékařům, sestrám, psychoterapeutům, sociálním pracovníkům...), ale také odborníkům z jiných profesí (pedagogům, novinářům, etnologům, sociologům...), politikům, studentům a v neposlední řadě lidem z řad široké laické veřejnosti. Aktuální přednášky zveřejňujeme v Aktualitách.

Přednášky zajišťují

PhDr. Martina Krynská a Mgr. Václav Trojan

Místo konání

Oddělení pro vzdělávání a kulturu (Židovské muzeum)
Maiselova 15, Praha 1, 3. patro

Kdy

Každou druhou neděli v měsíci od 18.00 (s výjimkou prázdnin)

foto: archiv RI