O NÁS

Rafael Institut (dále jen RI) je společenství psychoterapeutů a pracovníků pomáhajících profesí, které spojuje odborný zájem o léčbu a prevenci psychického traumatu, včetně jeho transgeneračního přenosu. Někteří mají se zvládáním traumatu osobní nebo rodinnou zkušenost a zblízka znají procesy mezigeneračního předávání traumatu, např. z holocaustu druhé světové války, jiní se touto problematikou již dlouhodobě zabývají.

Na základě našich zkušeností jsme se rozhodli své znalosti a dovednosti o psychologii traumatu poskytovat co nejširšímu okruhu odborné i laické veřejnosti prostřednictvím různorodých aktivit: pořádáním Komplexního vzdělávacího programu a pravidelných přednášek s diskuzemi, nabídkou odborné terapeutické pomoci, publikováním odborných textů a dalšími osvětovými akcemi.

Naše aktivity, prezentované pod "střechou" Rafael Institutu mají již mnohaletou tradici a historii. Specifičností Rafael Institutu je navázání na aktivity Charty 77 a zájem o celospolečenské dění. Pravidelné Kontinuální vzdělávání, pořádané ve spolupráci se spolkem IRENE, je výrazem toho zájmu a umožňuje dialog s veřejností.


"Je čas vytvářet společenskou kulturu pomáhání. Genocidu, která se v minulém století odehrála, nelze vzít zpět a zlo, které s sebou přinesla, je třeba proměňovat v dobro. Proto je nezbytné všechna dostupná zjištění o člověku i všechny prožité zkušenosti použít pro prevenci dalšího zla."   (Helena Klímová: z Preambule Rafael Institutu)


                                      Naše projekty


Komplexní vzdělávací program v psychoterapii

  • Výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu budoucích i stávajících profesionálů, zejména pak těch, kteří se zabývají či hodlají zabývat vztahy mezi lidskými skupinami a psychotraumatem způsobeným především následkem skupinového násilí.
  • Více k projektu naleznete zde.

Rafael Centrum - psychoterapie


  • Individuální a skupinová psychoterapie následků traumatu holocaustu a jeho mezigeneračního přenosu. Intervizní setkávání terapeutického týmu.
  • Více k projektu naleznete zde.

Odborné a občanské aktivity 


  • Dialog s veřejností nad výsledky odborných prací o psychotraumatu i nad některými občanskými tématy. Jednou měsíčně organizujeme přednášky a diskuse, jednou ročně seminář se zahraniční účastí, oboje ve spolupráci se spolkem IRENE. Kromě toho také publikujeme a vystupujeme jako jednotlivci.
  • Více k projektu naleznete zde.

Děkujeme Židovské obci v Praze, Nadačnímu fondu obětem holocaustu a Veřejně prospěšnému spolku na podporu osob dotčených holocaustem za naši podporu!