Petr Štípek

Psycholog, psychoterapeut, výcvikový terapeut, supervizor 

Kontakt: petrstipek@gmail.com

Vystudoval jsem psychologii na Univerzitě Karlově a obor Teorie a filosofie komunikace na Západočeské univerzitě v Plzni. Absolvoval jsem pětiletý výcvik ve skupinové psychoterapii, dále pětiletý výcvik v kognitivně behaviorální terapii, tříletý supervizní výcvik, výcvik v hypnóze a další.

Zabývám se především individuální, rodinnou a skupinovou terapií a hypnózou. Mimo svou práci s klienty se věnuji přednášení pro laickou i odbornou veřejnost a supervizím budoucích i stávajících terapeutů. Kromě několika článků jsem napsal knihu Dítě na zabití a stal se spoluautorem knihy Kognitivně behaviorální terapie v praxi.

V současné době pracuji v Psychologické poradně Praha a na ambulantním odd. Střediska výchovné péče. Dále jsem kmenovým výcvikovým vedoucím v Rafael institutu a externím lektorem, supervizorem a zkoušejícím v Mezinárodním institutu KBT, Odyssea.

Vedl jsem a stále vedu supervize jak pro jednotlivce, tak i pro organizace, např. Nautis, Prevalis, pro členy týmu dětské psychiatrické nemocnice v Lounech a další.

Jsem členem České asociace pro psychoterapii a členem České společnosti KBT.

Jsem ženatý a mám dva syny. Mezi mé zájmy a koníčky patří především historie, zejména egyptologie, světová mytologie, filosofie, film, sport, ale také například práce se dřevem nebo interiérový design, zvláště období art deca a funkcionalismu. Jsem nadšený amatérský fotograf, spisovatel do šuplíku a zahradní pěstitel, jehož zuřivou péči přežije jen málokterá rostlina.