Jasenka Medenčević

Klinická psycholožka a psychoterapeutka  

Kontakt: JasenkaM@seznam.cz

Jsem klinickou psycholožkou a psychoterapeutkou zabývající se individuální, rodinnou a skupinovou psychoterapií. Už dvanáctým rokem jsem členkou psychoterapeutického týmu Střediska pro psychoterapii a rodinnou terapii VFN v Praze. Osm let provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi. Druhým rokem vedu seminář rodinné terapie pro studenty První lékařské fakulty. Jsem také členkou Asociace klinických psychologů a České psychoterapeutické společnosti.