Vladimír Singer

Psychoterapeut, supervizor, výcvikový terapeut

Kontakt: ord@volny.cz

Psychoanalytik, psychoterapeut, psychiatr. Pracoval dlouhodobě v psychiatrické ambulanci, kde se věnoval především individuální a skupinové psychoterapii, konsiliární činnosti, mimo jiné i na psychosomatickém odd. nemocnice Třebotov, v domovech pro seniory a domově pro mentálně retardované klienty. Působil mnoho let jako soudní znalec v oboru psychiatrie. V letech 1967 - 1973 vystudoval FVL UK v Praze. Poté pracoval od roku 1973 do roku 1977 v psychiatrické léčebně jako sekundární lékař. V roce 1976 složil první atestaci z oboru psychiatrie. Následně pracoval v letech 1977 - 1994 na psychiatrické ambulanci na poliklinice Klimentská v rámci OUNZ Praha západ. V roce 1982 složil atestaci II. stupně z oboru psychiatrie. V období roku 1977 - 1982 absolvoval výcvik ve skupinové psychoterapii v SUR. V roce 1985 vstoupil do psychoanalytického výcviku, který ukončil v roce 1998. Od roku 2008 přímý člen IPA. Od počátku 90 let pracuje v privátní praxi, věnuje se intenzivně individuální psychoterapii, terapii klientů traumatizovaných Holocaustem, I.,II.,III. generaci. Je aktivním členem Rafael Institutu, psychoanalytické společnosti, Židovské obce Praha. Podílí se na výukových programech a aktivitách.