RAFAEL CENTRUM - PSYCHOTERAPIE


O projektu

Historicky nejvýznamnějším projektem Rafael Institutu je Rafael Centrum (dříve skupiny Rodiny po Holocaustu), na kterém se již od počátku podíleli někteří členové naší organizace. Zaměřuje se především na poskytování individuální a skupinové terapie těm, kteří přežili holocaust a jejich rodinám. Postupem času se ukazuje, že naše snahy poskytovat psychoterapeutické služby zejména 1. a 2. generaci nebyly marné. Setkáváme se se značným zájmem 3. generace, pro které je individuální či skupinová terapie možností, jak zmírnit následky transgeneračního přenosu traumatu holocaustu a umožnit jim tak prožívání plnohodnotného a smysluplného života.


Skupinová terapie

První klientská skupina probíhá už od roku 1997. Skupinu od samého počátku vedly Mgr. Helena Klímová a Ing. Věra Roubalová, od roku 2017 do roku 2023 ji vedla Helena Klímová samostatně. Nyní skupinu vede společně s MUDr. Martinem Konečným. Skupiny se každoročně účastní 10-12 klientů. V rámci skupinové terapie probíhají občas víkendová soustředění klientské skupiny v Krchlebech. Tato víkendová terapeutická setkání probíhají od roku 1999 a slouží k intenzivní psychoterapeutické práci se skupinou. Pro klienty jsou velmi prospěšná a vítaná.

Druhá klientská skupina fungovala od roku 2002 do roku 2006 pod vedením doc. PhDr. Marka Preisse a Jany Vohryzkové. V roce 2014 byla skupina obnovena a fungovala do konce roku 2017. Vedla ji MUDr. Elena Turnovská a doc. MUDr. Václav Mikota. V roce 2019 byla skupina na další tři roky obnovena, tentokráte pod vedením MUDr. Magdaleny Kolínské Singerové. V roce 2024 plánujeme otevřít na dva roky skupinu osobního rozvoje, kterou povedou terapeutky Mgr. Hana Váchová a Mgr. Petra Narwa.

Díky podpoře Nadačního fondu obětem holocaustu je terapie poskytovaná klientům zdarma.

 

Individuální terapie

Individuální psychoterapie je zajišťována psychoterapeuty RI v průběhu celého roku a je poskytována klientům podle jejich zájmu a potřeb. Díky přispění Nadačního fondu obětem holocaustu a Veřejně prospěšného spolku na podporu osob dotčených holocaustem je možno první 3-5 konzultací poskytnout klientům bezplatně. O dalších konzultacích platí individuální dohoda.

 

Kompletní seznam terapeutů, kteří nabízejí individuální psychoterapii.


Generace Poté

V roce 2012 se z podnětu projektu PhDr. Michaely Hapalové otevřela generační tematická a zážitková skupina "Generace Poté". Skupina fungovala zhruba 4 roky a byla určena všem generacím s židovskými kořeny narozeným převážně po období Holocaustu až do současnosti, ale i dříve narozeným. Sjednocujícím tématem bylo pochopení příběhu života vlastních předků v kontextu svého života, spojené s hledáním smyslu a obsahu své židovské existence. Setkání vedla Michaela Hapalová a Gabriela Dymešová.

Diskusní a zážitková setkání

V roce 2021 na projekt Generace Poté navázala nová diskusní a zážitková setkávání. Jejich cílem bylo vytvořit prostor pro možné otevírání stále ještě skrytého a nezpracovaného tématu holokaustu v rámci skupinových diskusí. Připomínání a oživování židovské identity a kultury a udržování její kontinuity je nezbytné pro přežití společenstva jako kulturního a národního celku. Garantkou projektu byla Michaela Hapalová.

Projekt generační skupiny s názvem "Hledání ztracené identity židovských generací po holocaustu " byl financován z prostředků Nadačního fondu obětem holocaustu.


Raffaello

Od roku 2016 se nepravidelně setkává pracovní skupina Raffaello. Jde o intervizní skupinu terapeutů, absolventů výcviku a dalších zájemců o téma prevence a terapie traumatu. Cílem je vzájemné předávání profesních zkušeností, vzájemná podpora a sdílení problematických případů.

Setkávání členů Raffaella s vedením Rafael Institutu 1x ročně v Krchlebech přispívá k dobrým vztahům v celém společenství. Skupinu Raffaello vede Věra Roubalová Kostlánová.


Poděkování

Na psychoterapii rodin po holocaustu nám již mnoho let finančně přispívá Nadační fond obětem holocaustu, bez jehož podpory bychom nemohli projekt realizovat. Od roku 2019 podporuje projekt také Veřejně prospěšný spolek na podporu osob dotčených holocaustem.

Dárcům velmi děkujeme!