Konference

Rafael Institut již řadu let pravidelně pořádá odborné mezioborové konference, často se zahraniční účastí. Většina konferencí je věnována tématu traumatu v různých, většinou psychologických, sociálních, historických a politických kontextech. Výběr témat souvisí obvykle s aktuálními celospolečenskými událostmi, která jsou prezentována odborníky z více disciplín. Větší pozornost chce v budoucnosti věnovat rovněž klinicko-psychoterapeutickým aspektům práce s traumatizovanými klienty a skupinami. Nechce opomíjet ani koncepční a teoretické záležitosti týkající se výcviku budoucích pracovníků v pomáhajících profesích. Rafael Institut vítá spolupráci s jinými institucemi při pořádání těchto akcí. Z některých pořádaných konferencí publikuje sborníky přednášek.


MEZIGENERAČNÍ PŘENOS (NEJEN) TRAUMATU

V září 2019 uspořádal Rafael Institut jednodenní konferenci Mezigenerační přenos (nejen) traumatu. Spolupořadatelem konference byl Národní ústav duševního zdraví a University of New York in Prague, garantem byla MUDr. Irena Sgallová. Příspěvky autorů doplněné o další texty vyšly následně v edici Irene Press jako publikace Transgenerační přenos (nejen) traumatu. Publikaci je možné objednat na info@rafaelinstitut.cz.

OSUDY VELKÝCH LIDSKÝCH SKUPIN 1918 - 2018

Ve dnech 18. - 21. října 2018 jsme společně se spolkem IRENE uspořádali mezinárodní mezioborovou konferenci s názvem "OSUDY VELKÝCH LIDSKÝCH SKUPIN 1918 - 2018". Konference se uskutečnila v prostorách Evangelické teologické fakulty v Praze. Konferenci předcházelo slavnostní udělení Prix Irene. Cenu obdržel Lukáš Přibyl. Na konferenci byl za přítomnosti autorů uveden český překlad třetího dílu SOCIAL UNCONSCIOUS, který vydává spolek IRENE.


OBČANSKÝ RŮST NA VLASTNÍ KŮŽI

V roce 2017 jsme se spolkem IRENE uspořádali výroční konferenci s názvem "OBČANSKÝ RŮST NA VLASTNÍ KŮŽI aneb 25 let od založení Tolerance". V pátek se uskutečnilo slavností předání PRIX IRENE 2017, kterou obdržela publicistka Goranka Oljača. V sobotu proběhly dva diskuzní panely o reflexi naší dosavadní práce, přednáška významného britského psychoanalytika Earla Hoppera k současné problematice terorismu z pohledu psychoanalýzy a skupinové analýzy a přednáška Heleny Klímové o strachu v Evropě. Posledním bodem odborné části byla large group moderovaná Earlem Hopperem. Celý program byl zakončen společným večírkem s živou hudbu v Café Jedna.

CIVILISTÉ VE VÁLCE: Ztráty, obnova a zkušenosti pomáhajících

V roce 2016 jsme uspořádali ve spolupráci s Tel Aviv Institute Contemporary Psychoanalysis a Israeli Institute of Group Analysis mezinárodní konferenci "CIVILISTÉ VE VÁLCE: Ztráty, obnova a zkušenosti pomáhajících". Konferenci předcházelo slavnostní předání Prix Irene 2016 (cenu obdržel přední britský psychoanalytik Earl Hopper) a uvedení překladu knihy SOCIAL UNCONSCIOUS Vol. 2, které uvedl spolek IRENE.


TRAUMA a DOMOV

V roce 2014 jsme u příležitosti dvacátého výročí založení projektu Rodiny po Holocaustu uspořádali společně s Výborem pro péči o Prix Irene mezinárodní konferenci TRAUMA a DOMOV. Kromě řady přednášek, workshopů, malých a velkých sebezkušenostních skupin a skupinového snění byla na konferenci udělěna tradiční cena PRIX IRENE (laureát Milan Pospíšil), představena nová kniha UNFREE ASSOCIATIONS - A PSYCHOANALYST RECOLLECTS THE HOLOCAUST, jejímž autorem je československý rodák, psychiatr GOTTFRIED R. BLOCH a nová kniha Heleny Klímové RODINA A TRAUMA. Součástí konference byl také koncert souboru MIŠPACHA ve Španělské synagoze.

TRAUMA - SEN - VĚDOMÍ: TRAUMATIZOVANÉ SKUPINY - HOJENÍ - IDENTITA

V roce 2012 uspořádali Výbor pro Prix Irene, Rafael Institut a Israeli Institute of Group Analysis u příležitosti 10. udělení Prix Irene mezinárodní a mezioborovou konferenci s názvem Trauma - sen - vědomí: traumatizované skupiny - hojení - identita. Laureátem se stal Uyen Pham Hu.


Kromě mezinárodních konferencí se Rafael Institut podílel i na organizaci jednodenních seminářů doprovázejících každoroční udělování Prix Irene - ceny Irene Bloomfield, která je udělována jedincům jakožto ocenění činnosti, která prospívá tvorbě míru mezi lidskými skupinami. Cenu uděluje spolek IRENE za činnost nebo dílo v oblasti života a soužití, publicistiky, literatury či umění obecně, teologie či vědy.

foto: Luboš Kotek