Michaela Hapalová

Prezidentka rady Rafael Institutu, individuální a skupinová výcviková terapeutka, supervizorka, psychoterapeutka

Kontakt: aelina@seznam.cz

Klinická psycholožka, jungiánská analytička a psychoterapeutka pro děti, rodiny a dospělé v soukromé praxi v Praze. Studium jednooborové psychologie a rigorózní zkouška FFUK, Bratislava. Individuální členka, tréninková a supervizní analytička Mezinárodní společnosti pro jungovskou analýzu /IAAP/, členka Asociace klinických psychologů /AKP/, Českého institutu jungiánské psychologie ČIAP a České společnosti pro analytickou psychologii ČSAP, Institutu biosyntézy a dalších. Založila a 3 roky vedla spolu s Gabrielou Dymešovou generační diskusní zážitkovou skupinu s terapeutickým přesahem "Generace poté", pro lidi s židovskými kořeny. V období pandemie ve spolupráci s Helenou Klímovou navázala opakovanými generačními skupinami s přizvaným hostem uměleckého zaměření (Anna Fodorová, Pavel Štingl, Vera Neubauer, Kamila Ženatá).

Dlouhodobě se věnuje tématu kolektivního a kulturního traumatu, židovské identity a tradice, předků a generačních vztahů.


Publikace, workshopy, přednášky:

Hapalová,M. (1988). Pokus o ambulantný model psychoterapeutickej skupiny pre problémové dievčatá /suicidálna problematika v dospievaní/,

výzkumný projekt VUDPaP.

Kožnar,J. & Hapalová,M. (1994). Výskum sociometrických pozíc v tréninkových psychoterapeutických skupinách. Publikace diplomové práce, Psychologia a patopsychologia dietata, VUDPaP.

Hapalová,M., & Vohryzková,J. (1999). Neskrývali jsme se fyzicky, skrývali jsme svoji duši. "Mosty k zítřku", workshop na konferenci Hidden child, Praha.

Hapalová,M. (2008). Židovská identita ako cesta k sebe, domov, späť do svojej duše. In: Holokaust ako historický a morálny problém v minulosti a v súčasnosti. Zborník príspevkov. Bratislava: Dokumentačné stredisko holokaustu, Úrad vlády Slovenskej republiky, s. 67-72.

Hapalová,M. (2010).Vztahy mezi generacemi. In:Trauma, historie, svědomí. Rafael Institut, Praha.

Hapalová,M. (2010). O smútku a hrdinstve (náčrt psychologickej reflexie príbehov prvej generácie pre,živších holokaustu). In: Reflexie holokaustu. Ed. Monika Vrzgulová,M. & Salner,P.,DSH a Ústav etnologie SAV, Bratislava. s.74-93.

Hapalová,M., & Troudart,M. (2015, 28.srpen). Trauma, Home, Tradition, Spirituality - prednáška a workshop na Evropské konferenci

analytické psychologie, Trieste, Itálie.

Hapalová,M. (2019). Léčení kolektivní duše. In: Transgenerační přenos /nejen/ traumatu. Ed.Vizinová,D. & Preiss,M. Prix Irene, Praha.

Hapalová,M. (v tisku). Transgenerační přenos traumatu z pohledu jungiánské psychologie. In: Transgenerační přenos traumatu, Grada.

Přednášky na téma vztahů mezi generacemi, židovské identity a tradice. Praha, Brno, Bratislava.

Odborné konference Rafael Institutu, Praha – spoluorganizátorka: Trauma a domov, 2014 - aktívní účast. Civilisté ve válce, 2016. Osudy velkých lidských skupin, 2018.