Martin Mahler

Psychoanalytik, výcvikový terapeut, supervizor, lektor

Kontakt: Martin.Mahler@seznam.cz

Psychoanalytik v soukromé praxi v Praze, tréninkový a supervizní analytik Mezinárodní psychoanalytické asociace (IPA), Mezinárodní asociace vztahové psychoanalýzy a psychoterapie (IARPP) a asociovaný člen Tel Aviv Institute for Contemporary Psychoanalysis (TAICP). Bývalý prezident České psychoanalytické společnosti (ČPS IPA) a Rafael Institutu. Externě vyučuje psychoanalýzu na katedře psychologie UP v Olomouci a v Institutu aplikované psychoanalýzy (IAPSA). Působí jako výcvikový terapeut a supervizor Rafael Institutu. Zabývá se mj. psychickým traumatem a jeho mezigeneračním předáváním, odkazem S. Ferencziho pro současnou psychoanalytickou léčbu a rozvíjením myšlenek psychoanalytické teorie pole. Spoluorganizuje mezinárodní konference věnované např. strachu z cizího, xenofobii a antisemitismu (2015), pomoci civilistům ve válce (2016) a psychické změně v jednotlivcích, v institucích a ve společnosti (2017).

Přednášková činnost:

2015 - předseda 1. pražské konference Otto Fenichela; ČPS IPA

2016 - spolupředseda konference Civilisté ve válce v Praze; Rafael Institut, TAICP, IIGA

2017 - přednáška na psychoanalyticko-psychoterapeutickém symposiu v Opočně

2017 - předseda 2. pražské konference Otto Fenichela; ČPS IPA

Vybrané publikace:

Mahler, M.: Psychoanalýza v Čechách. Nakladatelství Franze Kafky, Praha 1997

Mahler, M.: Vnitřní realita sebevražedného teroru. Revue psychoanalytická psychoterapie, III. ročník, Praha 2002

Mahler, M.: Jak lze také číst "Tabu v sociálních vědách. Revue psychoanalytická psychoterapie, V. ročník, Praha 2003

Mahler, M.: Adolf Hitler očima americké tajné služby. (Doslov). Svoboda Servis, Praha 2003

Mahler, M.: Psychoanalytická studie o zkušenosti holocaustu. Zpráva pro NFOH. Praha 2004

Mahler, M.: Židovství a psychoanalýza; In: Václav Buriánek - Fakta a dojmy: psychoanalytikův malý průvodce rodným krajem Sigmunda Freuda. Triton, Praha 2007

Mahler, M.: Sándor Ferenczi a vztahová psychoanalýza. Revue psychoanalytická psychoterapie, XIV. ročník, léto 2012, číslo 1

Mahler, M., Telerovský, R.: Strach z cizího. Antisemitismus, xenofobie a zkušenost "uncanny", Psychoanalytická knihovna sv.1, ČPS, Praha 2015

Mahler, M.: Mezi Ferenczim a Freudem. Revue psychoanalytická psychoterapie, XVII. ročník, léto 2015, číslo 1

Mahler, M., Jakubů, J.: Člověk, trauma a psychoanalýza. Psychoterapie, 11. ročník (2017), číslo 2

Mahler, M., Telerovský R., Holub D.: Otto Fenichel - Problémy psychoanalytické techniky, Psychoanalytická knihovna sv.2, ČPS, Praha 2017