Aktuality

 

Milí přátelé, je nám ctí opět přivítat Jana Fingerlanda jako řečníka na naší pravidelné nedělní přednášce s diskuzí, která se koná již 12. května od 18 hodin v prostorách Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze, Maiselova 15, 3. patro. Tématem přednášky "Kam se poděl Onan?" bude zamyšlení nad smyslem biblického příběhu.

Srdečně vás zveme na přednášku psychologa a psychoanalytika PhDr. Martina Mahlera Orfeus v podsvětí příběh jednoho hudebníka na festivalu Supernova v Re'im v Izraeli 7. října 2023 (pokus o psychoanalyticko – historické pásmo). Přednáška se koná 14. 4. 2024 v prostorách oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze, Praha 1,...

Milí přátelé, srdečně vás zveme 11. února od 18h na další z našich pravidelných pořadů, na kterých se podílejí spolek Irene a Rafael Institut. Připravili jsme pro vás besedu na téma onemocnění Alzheimerem a možnosti zmírnění jejího průběhu pomocí hudby "Hudbou proti Alzheimeru - o muzikoterapii očima tří dobrovolníků a jedné ředitelky.". Besedovat...

Zveme Vás na 6. konferenci věnovanou skupinové psychoterapii – Jarní skupinové dny, kterou pořádá ve dnech 18. – 20. dubna 2024 v Praze skupinová sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Tématem setkání bude SKUPINA A TRAUMA. Může skupina léčit trauma? Jak pracovat s traumatem ve skupině?

Srdečně vás zveme na uvedení knihy Transgenerační přenos - Trauma a odolnost editorů M. Preisse a D. Vizinové. Uvedení se uskuteční 14. ledna 2024 od 18 hodin v Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽM Praha, Maiselova 15. Během večera vystoupí zpěvačka Luhawa ze skupiny Yellow Sisters.

Rafael centrum a kolegové nabízí bezplatně psychologickou pomoc obětem tragické střelby, jejich rodinám a dalším potřebným. Neváhejte se obrátit na odbornou krizovou pomoc v případě psychických potíží (šok, úzkost, problémy se spánkem a pod.), ale i jenom při potřebě zkušenost sdílet.

Přijměte pozvání edice IRENE PRESS na online uvedení knihy "SKUPINOVÁ ANALÝZA V ZEMI MLÉKA A MEDU - příběhy z terapeutických setkání" za přítomnosti editorů Robiho Friedmana a Jael Doron. Uvedení knihy se koná po zoomu v neděli 10. prosince 2023 od 18 hodin. Oba editoři jsou přední izraelští skupinoví analytici s mezinárodním věhlasem. Toto...

V rámci Komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii – výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu otevíráme novou skupinu. Termín zahájení jaro/podzim 2024. Vedoucí výcvikové skupiny budou MUDr. Katarína Adamcová a PhDr. Mgr. Petr Štípek. Program je určen psychologům, lékařům a jiným zdravotnickým pracovníkům, sociálním...

Rafael Institut nabízí v současné akutní válečné situaci v Izraeli možnost telefonické, případně následné osobní, terapeutické podpory pro lidi z židovských rodin a jejich blízké zasažené aktuálním děním. Dále nabízíme zájemcům možnost účastnit se online zoom diskuze ve velké skupině, která proběhne 4. prosince od 17 hodin. Následovat bude...

Ukrajinská zastřešující asociace pro psychoterapii (UUP) společně s Evropskou asociací pro psychoterapii (EAP) a Českou asociací pro psychoterapii (ČAP) s potěšením ohlašují konání třetího společného symposia v pátek 17. listopadu 2023. Na symposiu vystoupí docent Marek Preiss a profesorka Emmy van Deurzen s prezentacemi určenými ukrajinským i...