Otevíráme novou výcvikovou skupinu - aktualizace

11.05.2023

V rámci Komplexního vzdělávacího programu v psychoterapii – výcvik a vzdělávání v prevenci a terapii psychotraumatu otevíráme novou skupinu. Termín zahájení podzim/zima 2023. Vedoucí výcvikové skupiny: MUDr. Ing. Peter Šóš, Ph.D. a Mgr. Gabriela Dymešová. Program je určen psychologům, lékařům a jiným zdravotnickým pracovníkům, sociálním pracovníkům a příslušníkům dalších pomáhajících profesí, kteří chtějí porozumět vzniku a prevenci psychických traumat, nebo se zabývají léčbou duševních poruch a podporou duševního zdraví.

Komplexní vzdělávací program je certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii (ČAP) a schválený Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP (ČPtS), resp. IPVZ pro zdravotnictví (pokud bude splněna podmínka naplnění skupiny větší polovinou odborně způsobilých zdravotnických pracovníků).

Kritéria přijetí do výcviku, elektronickou přihlášku, seznam potřebných dokumentů a postup výběrového řízení najdete ZDE.

V případě Vašeho zájmu zašlete prosím potřebné dokumenty na rafael@rafaelinstitut.cz nejpozději do 15. května 2023. Poté budou všichni zájemci o výcvik informováni, zda postupují do druhého kola či nikoli. Společné setkání postupujících do druhého kola bude 2. června (od 12 hodin), náhradní termín 11. června (od 9 hodin), oba v centru Prahy.


MUDr. Ing. Peter Šóš, Ph.D.

psychiatr, psychoterapeut, výcvikový terapeut

Po studiu na 1. Lékařské fakultě Karlovy Univerzity v Praze v r.2005 nastoupil do Psychiatrického centra Praha / Národního ústavu duševního zdraví, kde se 10 let intenzivně klinicky a akademicky připravoval a vzdělával. Atestoval a promoval v oborech psychiatrie, systematická psychoterapie, neurovědy, management zdravotnických služeb a spánková medicína. Vedl inovativní klinický výzkum, který přinesl zavedení ketaminem asistované psychoterapie. Spolupracuje s americkou Multidisciplinární asociací psychedelických studií (MAPS) na klinických studiích psychoterapeutického využíti MDMA v terapii posttraumatické stresové poruchy. Absolvoval kurzy základů psychoanalytické psychoterapie, traumaterapie dle Luise Reddemann, důvěra ve změnu – trauma v kontextu biosyntézy a další. Dosud působí jako psychoterapeut, ambulantní psychiatr a konzultant.

Mgr. Gabriela Dymešová

psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka, výcviková terapeutka

Vystudovala psychologii a speciální pedagogiku na Pedagogické fakultě Karlovy Univerzity v Praze (2002), kde v současné době pokračuje v doktorském studiu a specializuje se na oblast psychického traumatu. Přednáší zde předměty zaměřené na psychoterapii a psychologické poradenství. Působí v soukromé psychoterapeutické praxi, věnuje se supervizi individuální a týmové a pomáhá studentům v Akademické poradně (PedF UK). Absolvovala komplexní psychoterapeutické vzdělání (SUR) a odborné zázemí našla především v hlubinně dynamickém přístupu. Svoji práci obohacuje také o další přístupy, které využívá na základě absolvovaných kurzů a vlastní zkušenosti, např. Krizová intervence, Tělo a krize (Riaps), Psychologický debriefing (AČR), vlastní skupinová psychoanalytická zkušenost spojená s arteterapií (ak. mal. Kamila Ženatá). V současné době je ve výcviku v integrativní supervizi (ČIS) a absolvuje přípravný kurz pro výcvik v Biosyntéze. Spoluzaložila Rafael Institut, kde působí ve Správní radě, dále spoluzaložila Českou asociaci pro psychoterapii a dodnes ráda spolupracuje s neziskovými organizacemi.