Dvouletý kurz skupinové práce pro pomáhající profese

04.03.2021

RAFAEL INSTITUT z.s. připravil nový dvouletý kurz skupinové práce pro pracovníky v pomáhajících profesích. Kurz bude probíhat formou sdílení, podpory a supervize. Vedoucím kurzu bude Věra Roubalová Kostlánová, koterapeutem Josef Novotný. Deadline pro poslání přihlášek je 30. 9. 2021. Více informací zde.

Péče o osobní vyrovnanost = prevence vyhoření

Vedoucí kurzu: Věra Roubalová Kostlánová, koterapeut: Josef Novotný

Délka a složení kurzu:

Kurz obsahuje 200 hodin skupinové práce a 40 hodin skupinové supervize. Celková délka kurzu je 2 roky. Předpokládaný začátek kurzu je přelom roku 2021/2022. Velmi si přejeme, aby kurz proběhl naživo, nikoliv on-line.

Skupina 12-13 členů se bude scházet ve dvoudenních víkendových blocích (termíny budou společně domluveny na prvním setkání). V každém roce se uskuteční 100 hodin skupinové práce v pěti blocích, ve druhém roce se uskuteční také 40 hodin supervize. Kurz bude uveden seminářem, který přiblíží téma vyhoření (10 hodiny). Výcviková a supervizní hodina trvá 45 min.

Pro koho je kurz určen:

Kurz je určen všem pracovníkům v pomáhajících profesích (sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, pedagogové, speciální pedagogové, sociální pedagogové, pracovníci v neziskových organizacích, faráři a další).

Anotace:

V roce 2020 v době pandemie se projevila důležitost zvládání zátěží, krizí, mezních či nezvyklých situací. Psychická odolnost pracovníků v pomáhajících profesí úzce souvisí s psychickou vyrovnaností, uvědomění si vlastních předností i nedostatků, potřeb. K tomu slouží nejlépe sebezkušenost - psychoterapeutická metoda práce ve skupině, která umožňuje v bezpečném prostředí vzájemnou reflexi a sdílení účastníků skupiny. Může jít například o vztah účastníka skupiny k pomáhající profesi, k motivaci, "poslání" profese, vyrovnávání se s dlouhodobým stresem, s bezmocí a bezradností, se zvyšováním tlaku na pracovní výkon, otázky pochybností a obav. Jedná se o péči o sebe a tím o prevenci vyhoření.

Druhou složkou projektu je supervize, která jednotlivým pracovníkům v sociálních službách pomáhá reflektovat a řešit jejich pracovní postupy s klienty a sledovat přitom prospěšnost profesní skupiny při prevenci vyhoření. Pracovníky podporuje a pomáhá jim získat potřebný nadhled. Tuto část projektu povede zkušený supervizor.

Kvalifikačním výstupem projektu bude reflektující písemná práce, zaměřená na integraci sebezkušenosti a vlastní pracovní aktivity. Tuto písemnou práci budou frekventanti obhajovat při závěrečném společném setkání pracovní skupiny.

Absolvent získá od Rafael Institutu potvrzení o absolvování kurzu.

Kurz není psychoterapeutickým výcvikem a absolventa neopravňuje k výkonu psychoterapie.

Cena kurzu a pohovoru:

Celková cena kurzu je 39.000 Kč (19.500 Kč/rok) a je možné se domluvit na splátkách.

Cena obsahuje práci lektora a koterapeuta sebezkušenosti (200 hodin) a práci supervizora (40 hodin), práce spojené s písemnou prací, náklady na prostory, administrativu projektu.

Cena vstupního pohovoru je 400 Kč.

Kritéria pro přihlášení:

Zájemce by měl splňovat tato kritéria - práce v pomáhajících profesích, zájem o osobní a profesní rozvoj, ukončené středoškolské vzdělání.

V případě zájmu o kurz zašlete přihlášku s profesním CV, motivačním dopisem a fotografií na adresu rafael@rafaelinstitut.cz. Deadline pro poslání přihlášek je 30. 9. 2021.