Odešel Petr Riesel

08.08.2022
foto©Jewishmuseum
foto©Jewishmuseum
Zemřel MUDr. Petr Riesel, CSc., dlouholetý člen Rafael Institutu, cenný spolupracovník a kamarád. Petr se desítky let věnoval adiktologii, svému celoživotnímu koníčku. Přes traumatické zážitky z druhé světové války, nebo právě pro ně, byl společensky angažovaný, neochotný se podvolit komunistické zvůli. Do vysokého věku ambuloval v několika zdravotnických zařízení. Aktivně se zajímal o celospolečenské otázky, diskutoval, oslovoval, ovlivňoval, snažil se o zlepšování poměrů. Bude nám velmi chybět.
Marek Preiss

Myslím na Petra. Byl mimořádný. Ve své opravdovosti, zodpovědnosti za obecný řád. Trápil se za druhé a činil pro ně jak to šlo nejlépe. Takových není mnoho... byl jedinečný, je mi líto jeho nepřítomnosti mezi námi...

Helena Klímová


Vážení přátelé!

Je mi moc líto, že nás Petr opustil. Poznal jsem ho v 70tých letech, když jsem pracoval v psychiatrické léčebně Horní Beřkovice. Petr pracoval v protialkoholní poradně ve spádové oblasti a občas k nám posílal pacienty. Tehdy jsem jej znal pouze z profesionálních kontaktů, potkával jen na oblastních konferencích. Již tehdy byl ale zřejmý jeho pevný morálně etický přístup k problematice pacientů a v obecnější rovině k medicínským otázkám. 

V 90. letech jsem měl možnost se s ním osobně seznámit jako kolegou v Rafaelu. Jeho velmi lidský, angažovaný přístup k potřebám druhých a nesmlouvavý postoj k celospolečenským otázkám zde ještě více vynikl.

Tak jeho boj za pravdu a spravedlnost neskončil pádem komunismu, ale osobně bojoval proti lhostejnosti a populistickým rozhodnutím současných představitelů politické moci. Tak jsme to prožili při jeho boji proti pochodu pravicových extremistů v Plzni.

Milý Petře, v Rafaelu bude tvá výrazná osobnost hodně chybět, jsi tu s námi stále ve vzpomínkách.

Vladimír Singer