Otevíráme novou výcvikovou skupinu - aktuality

09.09.2020

V rámci Komplexního vzdělávacího programu otevíráme další výcvikovou skupinu. Vedoucí sebezkušenostní části bude Mgr. Jasenka Medenčevič a Mgr. Jan Hovorka. Zahájení podzim/zima 2020. V tuto chvíli je již přihlášování zájemců ukončeno. Výjimka je v případě mužů. Ti se mohou hlásit nejpozději do 30. září.

Program je certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii a schválený komisí odborných společností složené ze zástupců České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Asociace klinických psychologů ČR.

Program je určen psychologům, lékařům, sociálním pracovníkům a příslušníkům dalších pomáhajících profesí, kteří chtějí porozumět vzniku a prevenci psychických traumat, nebo se zabývají léčbou duševních poruch a podporou duševního zdraví.

Součástí Komplexního vzdělávacího programu je sebezkušenostní část ve skupině cca 12 účastníků (480 výcvikových hodin), teoretická část obsahující přednášky, kazuistiky a praktické nácviky (200 hodin), a supervizní část (100 hodin). Délka výcviku je zhruba 5 let + supervize a závěrečné kolokvium.

Kurzovné za sebezkušenostní a teoretickou část činní 24.000 Kč/rok. Supervize se hradí zvlášť.

V případě Vašeho zájmu, pošlete prosím přihlášku, motivační dopis, koncizní osobní a profesní CV (2v1) a fotografii na adresy JasenkaM@seznam.cz, janhovorka@centrum.cz a rafael@rafaelinstitut.cz. Pohovory budou probíhat po prázdninách až do naplnění skupiny vhodnými zájemci.

Podrobné informace o výcviku a jeho částech naleznete pod záložkami Výcvik, Sebezkušenostní část, Teoretická část, Supervizní část.