Vzdělávání v transgenerační terapii

17.02.2023

Člen Rafael institutu, Marek Preiss, se stal frekventantem mezinárodního výcviku na Anne Ancelin Schützenberger International School of Transgenerational Therapy s možností získat certifikát (Certification as Practitioner in Psychogenealogy and Transgenerational Therapy CPTT). Cílem výcviku je "prohloubit své teoretické znalosti a zkušenosti s klinickými nástroji a aplikacemi transgenerační terapie, zkoumat, objasňovat a léčit dysfunkční transgenerační vzorce a dědictví". Výcvik vedou Leandra Perrotta and Manuela Maciel. Osvědčení Mezinárodní školy transgenerační terapie Anne Ancelin Schützenberger zahrnuje tři stupně certifikace - teorii, praxi, intervizi a supervizi. Program CPTT je určen pro akreditované psychology, psychoterapeuty, psychiatry a odborníky v oblasti duševního zdraví a představuje účast na 84 hodinách výuky teorie i praxe online, program zahrnuje celkem 165 hodin školení.