Úvod do Transference-Focused Psychotherapy

23.01.2023

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii pořádá Úvod do Transference-Focused Psychotherapy (TFP) a terapeutického přístupu ve smyslu teorie objektních vztahů pro léčbu hraniční poruchy osobnosti. Konference se koná 24. a 25. března 2023 ve školicím středisku Marianeum, Máchova 7, Praha 2. Přednáší Sergio Dazzi (I) a Nel Draijer (NL).

Psychoterapie zaměřená na přenos (Transference-Focused Psychotherapy) je strukturovaná metoda vytvořená cíleně pro léčbu lidí s hraniční a dalšími vážnými poruchami osobnosti. Metoda vychází z psychoanalytické teorie objektních vztahů a je vyvíjena skupinou kolem Otto F. Kernberga. TFP cílí na upevnění identity, lepší emoční regulaci a zvýšení kvality mezilidských vztahů. Terapeutické zkušenosti, shrnuté v metodách TFP, jsou dobře využitelné i v jiných formách expresivní terapie.

Více v přiložené pozvánce nebo na webu www.cspap.cz.