Prof. Michal Zikán - Genetická dispozice ke vzniku rakoviny u aškenáziů a její putování časem

18.01.2023

Srdečně vás zveme na přednášku prof. MUDr. Michala Zikána, PhD. na téma Genetická dispozice ke vzniku rakoviny u aškenáziů a její putování časem, kterou pořádá spolek Irene společně s Rafael Institutem. Přednáška se koná v neděli 12. února 2023 od 18 hodin v Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze.

Profesor Zikán zastává funkci přednosty Gynekologicko-porodnické kliniky 1. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Bulovka. Podporuje profesionalitu, která nabízí individuální vztah, porozumění a možnost nových přístupů. Profesor Zikán jako jeden z nemnohých odborníků sleduje osudy našich rodin nejen z hlediska rozpoložení duševního ale zabývá se též velmi podstatným zdravím těla. Téma, o němž přinese sdělení, sleduje již po mnoho let, jako svůj životní výzkumný zájem. Více zde: https://www.youtube.com/watch?v=lFylXgldVXk.