PRAGUE TALKING – Apokalypsa a setrvalost naděje

09.06.2022

Milí přátelé, vážení kolegové, přijměte prosím pozvání k účasti na konferenci PRAGUE TALKING - Apokalypsa a setrvalost naděje, která se uskuteční po zoomu v sobotu 25. června od 14 hodin. Těšit se můžete na zahraniční přednášející - Earla Hoppera a Gerharda Wilkeho, i naše kolegy Michaela Šebka a Helenu Klímovou. Konference bude zakončena společnou large group. Program moderuje Denisa Schücková. Konferenci pořádá spolek IRENE.

Registrace a platba je možná ZDE.

Upozornění: konference proběhne v anglickém jazyce bez tlumočení.

Věříme, že přijmete vlídně pozvánku na jednodenní konferenci: na možnost vyslovit, diskutovat, pochopit palčivé téma přítomnosti.

Jsme ve válce!

Stovky, tisíce Ukrajinek - v jedné ruce dítě, v druhé zavazadélko - stály, čekaly dnem i nocí na hranicích. Některé z nich nyní s námi sdílejí naše domovy jako pozvaní hosté. Každý den v televizi sledujeme ničení jejich domovů, jejich měst a vesnic, jejich vlasti - a také smrt mnoha nevinných občanů.

Mnoho z nás takovou věc takto pozoruje zblízka prvně v životě, nicméně někteří ještě pamatujeme druhou světovou a mnozí pamatujeme léto 1968, kdy sovětské tanky napadly naši vlast - Československo. Byla to ta stejná surovost opírající se o lživá slova, o falešné svědectví. A byl to tentýž agresor.

Ale Ukrajinci se agresorovi nepodvolují, postavili se mu a bojují, umírají pro svoji zemi a pro svoji důstojnost. Jednají způsobem, který by si mnozí Češi v průběhu dějin rádi byli zvolili také. Možná cítíme, jakoby Ukrajinci činili něco za nás...

Češi nyní posílají Ukrajině hmotnou pomoc, lidé u nás sebrali značnou podporu finanční, náš předseda vlády jako první přijel na státní návštěvu svého ukrajinského kolegu podpořit... snažíme se, jak to jde.

Žijeme v době proměny dějin. Tato doba volá po novém rozboru skutečnosti, po novém sebepoznávání. I po testování agresora: co je to za sílu, která dokáže proměnit poklidně žijícího venkovana v někoho, kdo vraždí a pohlavně zneužije i děti? Jak se může stát, že velká skupina podlehne kolektivnímu falešnému self?

Odehrávají se mnohé diskuse, terapeuti, skupinoví analytici, psychologové, profesionálové humanitních věd z celého světa se shromažďují po zoomu, aby vyjádřili podporu svým kolegům, které postihla válka, aby zkoumali skutečnost. Mnozí z nás si přejeme porozumět situaci lépe, uplatnit zkušenost skupinové analýzy.

Rozhodli jsme se tedy pokusit.

Za pořádající českou stranu Vás upřímně zvou

Denisa Schücková, Helena Klímová, Michael Šebek.