Nová výcviková skupina - volná místa pro muže

19.10.2021

V rámci Komplexního vzdělávacího programu otevíráme novou výcvikovou skupinu. Skupina je již téměř naplněna, ale hledáme ještě muže. Vedoucí sebezkušenostní části bude PhDr. Martin Mahler. Zahájení je plánováno na jaro 2022.

Program je certifikovaný Českou asociací pro psychoterapii a schválený komisí odborných společností složené ze zástupců České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Asociace klinických psychologů ČR (více o certifikacích naleznete zde.

Program je určen psychologům, lékařům, sociálním pracovníkům a příslušníkům dalších pomáhajících profesí, kteří chtějí porozumět vzniku a prevenci psychických traumat, nebo se zabývají léčbou duševních poruch a podporou duševního zdraví.

V případě Vašeho zájmu, pošlete prosím přihlášku, motivační dopis, osobní a profesní CV a fotografii na adresy Martin.Mahler@seznam.cz a rafael@rafaelinstitut.cz.

Podrobnější informace o výcviku a jeho částech naleznete pod záložkami Výcvik, Sebezkušenostní část, Teoretická část, Supervizní část.