Společně pomáháme

28.02.2022

Členové Rafael Institutu se aktivně zapojují do pomoci všem lidem zasaženým válečným konfliktem na Ukrajině. Poskytujeme psychoterapeutickou pomoc a podporu jak individuální formou, tak ve spolupráci s dalšími organizacemi - InBáze, NUDZ, OPU, SIMI, Člověk v tísni, FŽO... Nabízíme psychologickou pomoc ubytovatelům. Připravujeme supervizní podporu pro psychoterapeuty a ostatní pomáhající.