Marek Preiss: Transgenerační přenos traumatu - nové poznatky

01.09.2020

Srdečně Vás zveme v neděli 13. září od 18 hodin na další přednášku z cyklu Kontinuálního vzdělávání. Téma přednášky Doc. PhDr. Marka Preisse, Ph.D. bude patrně mnohým z nás blízké, však přijd'te, vyslechněte, vyslovte svůj názor, svoji zkušenost.

Přednáška se uskuteční v Oddělení pro vzdělávání a kulturu ŽM, Maiselova 15, 3. patro.

Více informací v pozvánce, těšíme se na viděnou :).

Za spolek IRENE a RAFAEL INSTITUT Vás upřímně zvou

Helena Klímová a Martina Krynská