Lidská skupina v tísni - svědectví očitá 

29.08.2023

Spolek IRENE a RAFAEL INSTITUT Vás zvou na výroční dvacátou konferenci PRIX IRENE s názvem LIDSKÁ SKUPINA V TÍSNI – SVĚDECTVÍ OČITÁ. Konference se koná v sobotu 14. října 2023 v Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea Praha 1, Maiselova 15, 3. patro.

Více informací a registrace ZDE.

Za Spolek IRENE zvou Pavel Battěk, Eliška Jírová, Helena Klímová, Eva Kuželová, Martina Krynská, Věra Roubalová, Václav Trojan (předseda).


PROGRAM

09:00-09:05 – uvítání: Václav Trojan

09:05-09:15 – laudatio: Jana Červenková

09:15-10:00 – laureátka vlastním slovem i dílem: Iva Zímová, válečná fotografka

10:00-10:20 – přípitek, pauza

10:20-12:00 – dialog laureátů dosavadních, moderuje Věra Roubalová

12:00-13:00 – pauza, na místě polední skromné vlastnoruční menu z kuchyní pořadatelů

13:00-14:00 – přednáška s diskusí, moderuje Kamila Ženatá

Michael Šebek: Obrazový a scénický svět v nás – úvaha psychoanalytika

14:00-15:00 – přednáška s diskusí, moderuje Helena Klímová

Marek Preiss: Psychedelické zpracování traumatu – obrazy mysli

15:00-15:30 – krátká pauza

15:30-17:00 – přednáška s diskusí, moderuje Michael Šebek

Kamila Ženatá: Ženský dvůr a Horizont událostí – smírčí rituály (od osobního příběhu k uměleckému zpracování, průniky umělecké tvorby a terapie)

17:00-17:30 – pauza, úprava místnosti – přesun židlí pro large group

17:30-19:00 – large group, moderují Helena Klímová a Michael Šebek


JE NÁM DVACET! PRIX IRENE 2003 - 2023

PRIX IRENE se uděluje každý rok tomu, kdo se zasloužil o mír mezi lidskými skupinami. Ty skupiny se mohou lišit názorově, etnicky, sociálně, generačně, vírou – jakkoli (www.spolekirene.cz/rocniky).

PRIX IRENE je inspirována dílem Irene Bloomfield, která míru mezi lidmi i v duších lidí věnovala své životní úsilí. Tato britská terapeutka a skupinová analytička poskytovala terapii mj. i vězňům, nezakotveným imigrantům a lidem, kterých se dotkl Holocaust... V Praze vychovala skupinu svých následovníků. To jsou ti – to jsme my – kdo přes dvě desetiletí usilujeme v jejím díle pokračovat: naší vlastní praxí, konferencemi, publikacemi.

Za dvacet let cenu zvanou PRIX IRENE přijali tito úctyhodní občané:

- novináři Goranka Oljača, Pavla Holcová, Petra Procházková,

- filmaři Kristýna Vlachová, Lukáš Přibyl,

- ti, kdo se postavili za občanská práva Rudolf Battěk, Václav Trojan, Jana Hradílková, Milan Pospíšil, Anna Šabatová,

- představitelé menšin usilující o porozumění s ostatními Kumar Vishwanathan, Karel Holomek, Uyen Pham Huu, Igor Blažević, Marwan Alsolaiman,

- osoby duchovní Věra Lukášová, Milena Šimsová, Mikuláš Vymětal,

- skupinový analytik Earl Hopper,

- dětský přeživší holocaustu, pozdější podnikatel a filantrop Jiří Brady.

Na každoročních konferencích PRIX IRENE přednášejí a diskutují terapeuti, laureáti - nositelé ocenění PRIX IRENE, faráři, historici, psychoanalytici, rabíni, skupinoví analytici... naši i zahraniční. Motivovaní nedávnou strastiplnou historií hledají způsoby, jak zajistit pokoj v duších i mezi lidmi. Konference končíme dialogem všech přítomných v kruhu.

Účastníci našich konferencí tak zažívají výběr témat a výběr osobností, od nás i ze zahraničí, z oblastí věd o člověku i ze současné praxe:

- už několik generací se vyrovnáváme s minulostí, s Holocaustem (Gaby Glassman, Felix de Mendelssohn, Karol Sidon, Avi Berman, Dana Janotová, Lukáš Přibyl),

- vyrovnáváme se i s totalitním systémem obecně (Jiřina Šiklová, Jan Ruml, Rudolf Batěk, Ondřej Cakl, Karel Kovanda, Olga Marlinová, Michal Šebek),

- ústředním tématem, jakožto produkt historie, se pak stává trauma, jeho projevy a jeho léčba (Gaby Glassman, Orit Nuttmann Schwartz, Earl Hopper, Haim Weinberg),

- téma traumatu navozuje téma dějinné nepominutelné, totiž téma viny, jak je zpracovávají potomci různých dějinných osudů (Milan Balabán, Prokop Remeš, Jan Urban, Miloš Rejchrt, Gerhard Wilke, Hanni Biran, Norman Eisen, Jiří Pehe, Regine Scholz, Dieter Nitzgen, Jan Šikl),

- před dějinnou malomyslností pak naději pozvedají zejména bystré myšlenky, které přináší skupinová analýza ve své ústřední teorii skupinového nevědomí (Earl Hopper, Haim Weinberg, Malcolm Pines, Robi Friedman, Regine Scholz, Hanni Biran, Gerhard Wilke).

Dvacet let vytrvalé snahy hledat, vysvětlit, porozumět, zaujmout stanovisko, pomoci – to celé představuje občanské dílo celé skupiny lidí. Přijďte, účastněte se, přečtěte si www.spolekirene.cz/irene-press.

Helena Klímová