Jarní skupinové dny - Skupina a trauma

15.01.2024

Zveme Vás na 6. konferenci věnovanou skupinové psychoterapii – Jarní skupinové dny, kterou pořádá ve dnech 18. – 20. dubna 2024 v Praze skupinová sekce České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii. Tématem setkání bude SKUPINA A TRAUMA. Může skupina léčit trauma? Jak pracovat s traumatem ve skupině?

Přednášek se tentokrát ujmou Mgr. Helena Klímová a Štěpánka Balšínková; pozvání k účasti na diskusním panelu přijali PhDr. Martin Mahler, PhDr. Dana Pokorná, Mgr. Martin Saic a ak. mal. Kamila Ženatá. Na programu jsou také supervizní skupiny, malé sebezkušenostní skupiny a velké skupiny (viz přílohu).

Podrobnější informace, články k tématu, program konference a přihlášku naleznete zde https://cspap.cz/cause/6-jarni-skupinove-dny/.

Konference je určena především odborníkům z pomáhajících profesí, ale mohou z ní mít užitek i ostatní, kteří pracují s lidskými skupinami (např. učitelé, lektoři, duchovní atd.). V průběhu konference bychom rádi teoreticky i zážitkově přiblížili skupinově analytický způsob přemýšlení o skupinových dějích a práci se skupinou jako celkem. Konference si zároveň klade za cíl umožnit diskusi, sdílení způsobů práce a vzájemné obohacování mezi odborníky z různých psychoterapeutických a teoretických směrů.

Těšíme se z na Vaši účast a na možnost společně zažít, jak skupina přispívá k uzdravení, obnovení důvěry v mezilidské vztahy a k reintegraci do sociální matrix.

Za organizační výbor,
Mgr. Denisa Schücková a MUDr. Milica Hrušková