Jana Hradílková - Nejsem perpetum mobile, ale líná sociální kapitalistka…

30.05.2022

Milí přátelé, v rámci kontinuálního vzdělávání vás srdečně zveme na přednášku "Nejsem perpetum mobile, ale líná sociální kapitalistka..." laureátky Prix Irene a neúnavné zušlechťovatelky sociálního prostoru Jany Hradilkové. Autorka svou přednášku věnuje Jiřině Šiklové "in memoriam". Přednáška se bude konat 12. 6. 2022 v prostorách ŽM v Praze, Maiselova 15, 3. p., od 18 hodin.

Přednášky kontinuálního vzdělávání pořádá spolek Irene ve spolupráci s Rafael Institutem.

Jana Hradílková

Autodidaktka, badatelka, hybatelka, iniciátorka, nakladatelka, začátečnice, knihovnice, hudebnice, pomocnice, knihovnice, babička...a básnířka. Narozena před více než 62ti lety 12.12 v 12.00. Kromě faktu a data narození vděčna též za zážitek mateřství, undergroundu, změny režimu, za životní svazek s klanem Hradilků, který pomohla rozhojnit 4 dětmi a dosud 7mi vnoučaty. Přes 30 let svou prací pomáhá generovat občanskou tvůrčí energii, která je pohonem vnitřní i vnější transformace; spoluzakládala a hospodařila několik spolků - Pražské matky, Gender studies, Ašoka, Berkat, Inbáze, Výzkumné centrum archeologie zla, Jiná mapa a Kočovné konference, Zbuževa, Zbuzanské aleje, rukodělné vydavatelství Koleno, písňový projekt Těsto, Babičky bez hranic... Je autorkou několika básnických sbírek, blogů, esejů, monografických publikací a happeningů. Peče chleba, šije, tvoří s vnoučaty, dětmi z Nové ulice a příležitostně s přáteli - ráda dává dohromady různé skupiny činorodých lidí při různých aktuálních příležitostech; rozhojňuje sociální kapitál a snaží se kultivovat sociální prostor. Posledními třemi projekty, které iniciovala a kterými se průběžně (dobrovolnicky a sponzorsky) zabývá, je podpora a popularizace tibetské aktivistické poezie, komunitní kavárna Žinka a každoroční poetická klání Magorova studánka. Připravuje projekt "Krásou proti zmaru". Je v důchodu a zároveň pracuje jako externí lektorka v akademickém studijním programu Worldlearning.