Helena Aubrechtová: Mezi židovstvím, psychoanalýzou a feminismem

28.05.2024

Zveme vás srdečně na další přednášku z cyklu kontinuálního vzdělávání, který pro vás zajištuje spolek IRENE v součinnosti s Rafael Institutem. Helena Aubrechtová nás seznámí s osobností a dílem Susan Taubesové (1928-1968), talentované židovské intelektuálky a spisovatelky, která ve svých textech reflektuje traumatické momenty 20. století. Více v přiložené pozvánce. Přednáška se uskuteční 9. 6. 2024 v prostorách Oddělení pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea, Praha 1, Maiselova 15, 3. patro.

Vstupné na přednášku je 100,- Kč.

Těšíme se na vaši účast!