Hana Junová

Psychoterapeutka a supervizorka

Kontakt: hana.junova@seznam.cz

Psychoterapeutka a supervizorka, která se podílí na formování již několika generací českých psychoterapeutů. Po ukončení psychologického vzdělání absolvovala psychoanalytický výcvik a následně výcvik ve skupinové psychoterapii SUR. Pracovala jako klinická psycholožka a psychoterapeutka ve Fakultní nemocnici Praha 2 a jako odborná asistentka na Katedře psychologie Filozofické fakulty UK Praha. Je čestnou členkou České psychoterapeutické společnosti JEP, Asociace klinických psychologů a Českomoravské psychologické společnosti. Spolupracuje jako členka redakční rady s Psychologií Dnes.