Věra Roubalová Kostlánová

Psychoterapeutka, supervizorka, výcviková terapeutka

Kontakt: vera.roubalova@email.cz

Vzhledem k politické diskriminaci rodičů se dostala jen na strojní průmyslovku a poté na ČVUT - fakultu strojní. V roce 1977 s mužem podepsali Chartu 77. Až po roce 1989 začala pracovat na Odboru pro uprchlíky MV a poté v nevládních organizacích. Absolvovala čtyřletý výcvik v Gestalt terapii a výcvik v supervizi. V současnosti poskytuje psychologické poradenství a supervizi. Věnuje se dlouhodobě práci s uprchlíky, s příchozími. Ve spolku InBáze vede skupinu terapeutů, kteří poskytují psychoterapii uprchlíkům a migrantům (TEP). S H. Klímovou vedla dvacet let psychoterapeutickou skupinu v projektu Rafael Centra s názvem Rodiny po holocaustu. Věnujie se také individuální psychoterapii, ve které se zaměřuje na terapii traumatu a jeho přenosu na další generace. Věnuje se také supervizi. V Rafael Institutu vede Rafael Centrum a je výcviková vedoucí. Zajímá se o dění v občanské společnosti, a o to, jak se žije lidem kolem ní. Má čtyři děti a dvanáct vnoučat.