TEORETICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Základní informace:

Povinnou součástí výcviku Rafael Institutu je absolvování 200 hodin teoretického vzdělávání. Během jednoho roku proběhnou 4 bloková setkání. Každé setkání má 12 hodin a je rozloženo do dvou dnů (pátek večer a sobota). Teoretické vzdělávání trvá zhruba 4 roky a je společné pro všechny probíhající výcvikové skupiny. Výuková hodina trvá 45 min.

Teoretické vzdělávání je otevřeno také pro širokou veřejnost. Zájemci o teorii mohou přednášky absolvovat samostatně bez sebezkušenostní části jako celek nebo si dle vlastního zájmu vybrat jednotlivé bloky, příp. témata. Při absolvování všech 200 hodin teorie obdrží zájemce závěrečné potvrzení. Cena jedné výukové hodiny je 150 Kč.


Smysl teoretické části:

Smyslem teoretického vzdělávání je především získávání terapeutických dovedností, a to prostřednictvím účasti na přednáškách a seminářích.

Na přednáškách se podílejí domácí i zahraniční odborníci z oblasti psychologie, psychiatrie, psychoterapie, lékařství a další. Kromě nich budou přednášky poskytovat také lektoři-svědkové, např. přeživší koncentrační tábor, humanitární pracovníci, dobrovolníci ze sociálních prací, novináři a další, s tématy jako jsou migrace, teroristický útok, zážitek osudu rukojmí… atd.


Přehled dosavadních přednášek

Termíny 2018

23. - 24. března
27. - 28. dubna
5. - 6. října
23. - 24. listopadu