SUPERVIZE

Základní informace:

Povinnou součástí výcviku Rafael Institutu je absolvování 100 hodin supervize, se kterou mohou účastníci začít po uplynutí prvních dvou let výcviku. Supervizi lze absolvovat formou individuální nebo skupinovou u supervizorů Rafael Institutu a částečně také u supervizorů externích (dle pravidel supervize). Individuální supervizi si frekventanti domlouvají se supervizory sami. Termín, místo a cena je na konkrétní domluvě. Skupinovou supervizi nabízí Rafael Institut v průběhu celého roku ve vypsaných termínech. Cena pro každého účastníka je 200 Kč za jednu supervizní hodinu.


Smysl supervizní části:

Supervizní skupina není totožná s výcvikovou. Předpokládá se, že frekventant referuje o své práci, takže je možno sledovat vývoj a zrání jeho práce. Supervizor i členové supervizní skupiny se zabývají nejen předkládanými pracemi, ale i skupinovou dynamikou, která při prezentaci těchto prací vzniká. Tato dynamika skrze paralelní děje často osvětluje vlastní téma dějů předkládaných k supervizi.
Pro hlubší porozumění a možnosti opakované konzultace jedné psychoterapie Rafael Institut doporučuje a nabízí kontinuální skupinové supervize.Individuální a skupinovou supervizi v rámci Rafael Institutu nabízí:Pravidla supervize
pdfPravidla kontinuální supervize
pdfPravidla přihlašování
pdf

Kontinuální skupinová supervize 2017 - 2018

Helena Klímová (4h)
Na dubině 5, Praha 4
vždy od 17 hodin
11. září, 9. říjen, 13. listopad,
11. prosinec, 8. leden
Účastníci:
Balun
Vašáková
Kráčmerová
Novotný


Marek Preiss (4h)
Jeruzalémská 7, Praha 1
vždy od 13 hodin
8. září, 6. říjen, 10. listopad,
8. prosinec, 5. leden
Účastníci:
Čížková
Sýkora
Pasničenko
Masopustová


Vladimír Singer (4h)
Jeruzalémská 7, Praha 1
(10. 10. Varšavská 15, Praha 2)
vždy od 16.30 hodin
7. září, 10. říjen, 2. listopad,
7. prosinec, 4. leden
Účastníci:
Skružná
Adamcová
Figusch
Warren


Michaela Hapalová (4h)
Jeruzalémská 7, Praha 1
vždy od 15.30 hodin
13. září, 25. říjen, 8. listopad,
13. prosinec, 24. leden
Účastníci:
Kvapilová
Sovová
Lišková
Pekárková
Hausnerová


Martin Mahler (4h)
Hošťálkova 1/C, Praha 6
vždy od 14.00 hodin
21. září, 26. října, 30. listopadu,
21. prosince, 25. ledna
Účastníci:
Netík
Masopustová
Kuželová
Čížková
Kubín