SUPERVIZE

Základní informace:

Povinnou součástí výcviku Rafael Institutu je absolvování 100 hodin supervize, se kterou mohou účastníci začít po uplynutí prvních dvou let výcviku. Supervizi lze absolvovat formou individuální nebo skupinovou u supervizorů Rafael Institutu a částečně také u supervizorů externích (dle pravidel supervize). Individuální supervizi si frekventanti domlouvají se supervizory sami. Termín, místo a cena je na konkrétní domluvě. Skupinovou supervizi nabízí Rafael Institut v průběhu celého roku ve vypsaných termínech. Cena pro každého účastníka je 200 Kč za jednu supervizní hodinu.


Smysl supervizní části:

Supervizní skupina není totožná s výcvikovou. Předpokládá se, že frekventant referuje o své práci, takže je možno sledovat vývoj a zrání jeho práce. Supervizor i členové supervizní skupiny se zabývají nejen předkládanými pracemi, ale i skupinovou dynamikou, která při prezentaci těchto prací vzniká. Tato dynamika skrze paralelní děje často osvětluje vlastní téma dějů předkládaných k supervizi.
Pro hlubší porozumění a možnosti opakované konzultace jedné psychoterapie Rafael Institut doporučuje a nabízí kontinuální skupinové supervize.Individuální a skupinovou supervizi v rámci Rafael Institutu nabízí:Pravidla supervize
pdfPravidla přihlašování
pdf

Kontinuální skupinová supervize 2018

Marek Preiss (4h)
Jeruzalémská 7, Praha 1
9. únor, 16. březen, 13. duben, 2. květen, 1. červen
vždy od 13 hodin
VALENTOVÁ
VOPÁTOVÁ
BENDA
LABUSOVÁ
KUŽELOVÁ


Vladimír Singer (4h)
Jeruzalémská 7, Praha 1
(5. dubna Varšavská 15, Praha 2)
1. únor, 1. březen, 5. duben, 3. květen, 7. červen
vždy od 16.30 hodin
BALUN
SVOBODOVÁ
URBANCOVÁ
KVAPILOVÁ
NOVOTNÝ


Michaela Hapalová (4h)
Jeruzalémská 7, Praha 1
21. únor, 21. březen, 25. duben, 23. květen, 13. červen
vždy od 15.00 hodin
PASNIČENKO
HAUSNEROVÁ
BRANDTLOVÁ
KLIKOVÁ
PEKÁRKOVÁ


Martin Mahler (4h)
Hošťálkova 1/C, Praha 6
8. únor, 22. březen, 19. duben, 10. květen, 7. červen
vždy od 14.00 hodin
NETÍK
KUŽELOVÁ
KUBÍN
ČÍŽKOVÁ
WARREN


Hana Papežová (4h)
Denní stacionář pro poruchy příjmu potravy
Ke Karlovu 11, Praha 2
15. únor, 8. březen, 12. duben, 17. květen, 7. červen
vždy od 15.00 hodin
SKUPINA NENAPLNĚNA