PhDr. Michaela Hapalová

Michaela Hapalová
Jungovská analytička, klinická psycholožka a psychoterapeutka pro děti, rodiny a dospělé v soukromé praxi v Praze. Individuální členka Mezinárodní společnosti pro jungovskou analýzu /IAAP/, členka Českomoravské psychologické společnosti, Asociace klinických psychologů, Českomoravské společnosti pro jungovskou psychologii, Pesso Boyden společnosti pro psychomotorickou terapii. Přednášela na Vyšší odborné škole sociální - Jabok a na Vyšší odborné škole herecké v Praze. Spolupracovala s A-centrem Praha (semináře pro lektorky vědomé a aktivní přípravy na mateřství), s Židovskou obcí v Bratislavě. V rámci Rafael Institutu založila a vede zážitkovou skupinu "Generace poté" a dlouhodobě se věnuje a pracuje na tématu židovské identity a židovské tradice /semináře ŽO Bratislava, aktivní účast na konferencích na Slovensku v Nitre - Mojmirovice: Holokaust ako morálny problém..., 2008, v Praze - Rafael Institut:Trauma a domov, 2014, v Itálii - Trieste na evropské konferenci jungovské analýzy:Encounters, Develepments, Traditions, 2015/. Je členka ŽO Praha.

Pozice v Rafael Institutu: členka Správní rady Rafael Institutu, výcviková vedoucí a supervizorka, individuální terapeutka.

Kontakt: aelina@seznam.cz

Organizační struktura

Správní rada Rafael InstitutuIn memoriam


Organizační a administrativní podpora Rafael Institutu