PhDr. Martin Mahler

Martin Mahler
Psychoanalytik v soukromé praxi v Praze, tréninkový a supervizní analytik a člen Mezinárodní psychoanalytické asociace, člen Mezinárodní asociace vztahové psychoanalýzy a psychoterapie. Vyučuje na katedře psychologie FF UP v Olomouci. Od roku 2010 viceprezident České psychoanalytické společnosti, stávající president Rafael Institutu.

Pozice v Rafael Institutu: vicepresident Správní rady Rafael Institutu, odborný garant, výcvikový vedoucí a supervizor.

Kontakt: martin.mahler@seznam.cz

Organizační struktura

Správní rada Rafael InstitutuIn memoriam


Organizační a administrativní podpora Rafael Institutu