Ing. Věra Roubalová

Věra Roubalová
Psychologické poradenství a supervize. Věnuje se dlouhodobě práci s uprchlíky, s příchozími, vede multikulturní skupiny. S H. Klímovou vede již třináct let psychoterapeutickou skupinu v projektu Rafael Centra, dříve Rodiny po holocaustu a věnuje se i individuální psychoterapii. Zaměřuje se na terapii traumatu a jeho přenos na další generace. Superviduje práci několika občanských sdružení v oblasti uprchlictví i sociální práce. Vede Rafael Centrum, je členkou o.s.Tolerance a občanská společnost, členkou České psychoterapeutické společnosti a Českého Institutu pro supervizi. Je signatářkou Charty 77. Občas publikuje, je spoluautorkou knížky "Příchozí".

Pozice v Rafael Institutu: výcvikový vedoucí, psychologické poradenství a supervize.

Kontakt: vera.roubalova@email.cz