doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D.

Marek Preiss
Klinický psycholog, od roku 2000 pracuje v Psychiatrickém centru Praha (PCP) a od roku 2011 také na University of New York in Prague. Zaměřuje se na klinickou neuropsychologii a poruchy osobnosti. Publikuje na téma aplikace neuropsychologických metod v psychiatrii (např. monografie Klinická neuropsychologie, Neuropsychologie v psychiatrii, Neuropsychologie v neurologii), diagnostiky poruch osobnosti a posttraumatických stressových poruch. Přednáší, např. úvod do neuropsychologie v rámci specializačních zkoušek v IPVZ, diagnostiku poruch osobnosti pomocí strukturovaného rozhovoru, dále problematiku osobnosti na University of New York a neuropsychologii na Pedagogické a Filosofické fakultě UK aj.

Pozice v Rafael Institutu: prezident Správní rady Rafael Institutu, výcvikový vedoucí a supervizor.

Kontakt: Marek.Preiss@nudz.cz

Organizační struktura

Správní rada Rafael InstitutuIn memoriam


Organizační a administrativní podpora Rafael Institutu