AKTUALITY

  • MEZINÁRODNÍ KONFERENCE - TRAUMA A DOMOV (20 LET PROJEKTU RODINY PO HOLOCAUSTU)

Vážení přátelé,
Rafael Institut a Výbor pro péči o Prix Irene pořádají u příležitosti dvacátého výročí založení projektu Rodiny po Holocaustu mezinárodní konferenci TRAUMA a DOMOV, která se bude konat 24. - 26. 10. 2014. Konference se koná za podpory německé nadace EVZ „Stiftung - Erinnerung, Verantwortung und Zukunft", New York University Prague a Nadačního fondu obětem Holocaustu.

Účast a přednášky potvrdili mj. Miriam Berger, Avi Berman, Rosalyn Benitez-Bloch, Jana Červenková, Gaby Glassmann, Earl Hopper, Michaela Hapalová, Katarina Holländer, Marie Hošková, Ladislav Chvála a Ludmila Trapková, Dana Janotová, Helena Klímová, Zuzana Krausová, Martin Mahler, Václav Mikota, Ivo Možný, Mischa Nerad, Silvia Nürnberger, Anton Otte, Jiří Pehe, Marek Preiss, Petr Riesel, Věra Roubalová, Vladimír Singer, Ingrid Strobachová, Jiřina Šiklová, Václav Trojan, Jaroslav Veis, Monika Žárská.

Na konferenci bude udělena tradiční cena PRIX IRENE, kterou Výbor pro péči o Prix Irene uděluje jedincům, kterým se daří vytvářet mír mezi lidskými skupinami. Dále bude představena nová kniha UNFREE ASSOCIATIONS - A PSYCHOANALYST RECOLLECTS THE HOLOCAUST, jejímž autorem je československý rodák, psychiatr GOTTFRIED R.BLOCH; dílo vydává Irene Press v českém překladu Evy Klimentové.

Bližší informace o konferenci naleznete zde.

Předběžný program konference naleznete zde.

Přihlášení na konferenci zde.

Těšíme se na Vaši účast!  • OTEVÍRÁME NOVOU VÝCVIKOVOU SKUPINU

V září 2014 otevíráme skupinový výcvik v dynamické psychoterapii a poradenství, schválený komisí odborných společností složené ze zástupců České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Asociace klinických psychologů ČR.

Vedoucími výcviku jsou: PhDr. Daniela Vizinová a doc. PhDr. Marek Preiss, PhD.

Výcvik je určen psychologům, lékařům, sociálním pracovníkům a příslušníkům dalších pomáhajících profesí, kteří chtějí porozumět vzniku a prevenci psychických traumat nebo se zabývají léčením poruch spojených s tímto traumatem.

Bližší informace o výcviku naleznete v záložce Sebezkušenostní výcvik (Výcviková skupina, Teoretické vzdělávání, Supervize).

Přihlášku společně s životopisem zašlete na adresu preiss@pcp.lf3.cuni.cz.  • "SKUPINOVÁ TERAPIE - RODINY PO HOLOCAUSTU"

Milí přátelé,
dovolujeme si Vás informovat o otevření druhé psychoterapeutické skupiny vedené doc. MUDr. Václavem Mikotou, CSc. a MUDr. Elenou Turnovskou. Terapeutická skupina usnadňuje sebepoznání, řešení traumatických a konfliktních situací prostřednictvím ostatních členů skupiny a facilitace profesionálními terapeuty.

Díky finanční podpoře Nadačního fondu obětem holocaustu je účast na skupinových setkáních zdarma. Více informací naleznete v přiloženém dopise.