AKTUALITY

  • KONTINUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - CHARLES NORMAN WIENER a MARTIN BECK MATUŠTÍK

Vážení přátelé a příznivci Rafael Institutu,
dovolte nám, abychom Vás v červnu pozvali hned na dvě přednášky z cyklu Kontinuálního vzdělávání Rafael Institutu, které se uskuteční ve Vzdělávacím a kulturním centru Židovského muzea, Maiselova 15, Praha 1. I tentokráte budou přednášky zaměřené na aktuální téma a to téma identity.

14. června 2015 od 18 hodin přivítáme CHARLESE N. WIENERA, který promluví na téma: "O IDENTITĚ - Ze zkušenosti člověka, který jich má více“

21. června 2015 od 18 hodin mezi nás přijde MARTIN BECK MATUŠTÍK a bude hovořit: "O IDENTITĚ PO ŠOA - Transgenerační trauma a paměť“

Více informací naleznete v přiložených pozvánkách.  • MEZINÁRODNÍ KONFERENCE - TRAUMA A DOMOV (20 LET PROJEKTU RODINY PO HOLOCAUSTU)

U příležitosti dvacátého výročí založení projektu Rodiny po Holocaustu uspořádali Rafael Institut a Výbor pro péči o Prix Irene ve dnech 24. - 26. 10. 2014 mezinárodní konferenci TRAUMA a DOMOV. Konference se konala za podpory německé nadace EVZ „Stiftung - Erinnerung, Verantwortung und Zukunft", New York University Prague, Nadačního fondu obětem Holocaustu, Židovského muzea v Praze a manželů Lažanských.

Kromě řady přednášek, workshopů, malých a velkých sebezkušenostních skupin a skupinového snění byla na konferenci udělěna tradiční cena PRIX IRENE, představena nová kniha UNFREE ASSOCIATIONS - A PSYCHOANALYST RECOLLECTS THE HOLOCAUST, jejímž autorem je československý rodák, psychiatr GOTTFRIED R.BLOCH (dílo vydává Irene Press v českém překladu Evy Klimentové) a nová kniha Heleny Klímové RODINA A TRAUMA. Součástí konference byl také koncert souboru MIŠPACHA ve Španělské synagoze.

Pozvánka na konferenci zde.

Program konference zde.

Děkujeme za Vaši účast!

  • PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTŮ

S radostí jsme dne 3. června 2014 předali první dva diplomy úspěšným absolventkám našeho výcvikového programu.
Přejeme PhDr. Martině Hasalíkové a Mgr. Monice Chalupové, aby v další, náročné práci byly tak úspěšné, jako
v Rafael Institutu a dělaly ji s potěšením a spokojeností.

Za Výkonnou radu Rafael Institutu Hana Junová

predani_certifikatu.jpg, 16kB gratulace.jpg, 16kB uspesne_absolventky.jpg, 16kB

  • SKUPINOVÁ TERAPIE - "RODINY PO HOLOCAUSTU"

Milí přátelé,
na jaře 2014 jsme otevřeli druhou psychoterapeutickou skupinu vedenou doc. MUDr. Václavem Mikotou, CSc. a MUDr. Elenou Turnovskou. Terapeutická skupina usnadňuje sebepoznání, řešení traumatických a konfliktních situací prostřednictvím ostatních členů skupiny a facilitace profesionálními terapeuty. Díky finanční podpoře Nadačního fondu obětem holocaustu je účast na skupinových setkáních zdarma.

Více informací naleznete v přiloženém dopise.