AKTUALITY

  • MEZINÁRODNÍ KONFERENCE - TRAUMA A DOMOV (20 LET PROJEKTU RODINY PO HOLOCAUSTU)

Vážení přátelé,
Rafael Institut a Výbor pro péči o Prix Irene pořádají u příležitosti dvacátého výročí založení projektu Rodiny po Holocaustu mezinárodní konferenci TRAUMA a DOMOV, která se bude konat 24. - 26. 10. 2014 v prostorách New York University Prague.

Účast a přednášky potvrdili mj. Miriam Berger, Avi Berman, Rosalyn Benitez-Bloch, Gaby Glassmann, Earl Hopper, Jana Červenková, Michaela Hapalová, Ladislav Chvála a Ludmila Trapková, Dana Janotová, Helena Klímová, Martin Mahler, Ivo Možný, Jiří Pehe, Marek Preiss, Petr Riesel, Věra Roubalová, Vladimír Singer, Jiřina Šiklová, Václav Trojan, Monika Žárská. Program budeme postupně doplňovat.

Na konferenci bude udělena tradiční cena PRIX IRENE, kterou Výbor pro péči o Prix Irene uděluje jedincům, kterým se daří vytvářet mír mezi lidskými skupinami. Dále bude představena nová kniha UNFREE ASSOCIATIONS - A PSYCHOANALYST RECOLLECTS THE HOLOCAUST, jejímž autorem je československý rodák, psychiatr GOTTFRIED R.BLOCH; dílo vydává Irene Press v českém překladu Evy Klimentové.

Bližší informace a přihláška ke stažení. Těšíme se na Vaši účast!  • OTEVÍRÁME NOVOU VÝCVIKOVOU SKUPINU

V září 2014 otevíráme skupinový výcvik v dynamické psychoterapii a poradenství, schválený komisí odborných společností složené ze zástupců České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP, Psychiatrické společnosti ČLS JEP a Asociace klinických psychologů ČR.

Vedoucími výcviku jsou: PhDr. Daniela Vizinová a doc. PhDr. Marek Preiss, PhD.

Výcvik je určen psychologům, lékařům, sociálním pracovníkům a příslušníkům dalších pomáhajících profesí, kteří chtějí porozumět vzniku a prevenci psychických traumat nebo se zabývají léčením poruch spojených s tímto traumatem.

Bližší informace o výcviku naleznete v záložce Sebezkušenostní výcvik (Výcviková skupina, Teoretické vzdělávání, Supervize).

Přihlášku společně s životopisem zašlete na adresu preiss@pcp.lf3.cuni.cz.  • "SKUPINOVÁ TERAPIE - RODINY PO HOLOCAUSTU"

Milí přátelé,
dovolujeme si Vás informovat o otevření druhé psychoterapeutické skupiny vedené doc. MUDr. Václavem Mikotou, CSc. a MUDr. Elenou Turnovskou. Terapeutická skupina usnadňuje sebepoznání, řešení traumatických a konfliktních situací prostřednictvím ostatních členů skupiny a facilitace profesionálními terapeuty.

Díky finanční podpoře Nadačního fondu obětem holocaustu je účast na skupinových setkáních zdarma. Více informací naleznete v přiloženém dopise.