AKTUALITY

  • 20 LET PROJEKTU RODINY PO HOLOCAUSTU

Vážení přátelé,
Rafael Institut a Výbor pro péči o Prix Irene pořádají u příležitosti dvacátého výročí založení projektu Rodiny po Holocaustu mezinárodní konferenci TRAUMA a DOMOV, která se bude konat 24. - 26. října 2014 v prostorách New York University of Prague. Účast a přednášky potvrdili mj. Martin Mahler, Věra Roubalová, Helena Klímová, Gaby Glassmann, Václav Trojan, Jiřina Šiklová, Michaela Hapalová, Vladimír Singer, Jana Červenková, Marek Preiss a jiní. Program budeme postupně doplňovat. Těšíme se na Vaši účast!

Na konferenci bude udělena tradiční cena PRIX IRENE, kterou Výbor pro péči o Prix Irene uděluje jedincům, kterým se daří vytvářet mír mezi lidskými skupinami. Dále bude představena nová kniha UNFREE ASSOCIATIONS - A PSYCHOANALYST RECOLLECTS THE HOLOCAUST, jejímž autorem je československý rodák, psychiatr GOTTFRIED R.BLOCH; dílo vydává Irene Press v českém překladu Evy Klimentové.

Zájemci o příspěvek prosím pošlete krátký abstrakt (do 150 slov) v češtině nebo angličtině na adresu: preiss@pcp.lf3.cuni.cz. Uveďte, zda příspěvek plánujete jako přednášku, poster nebo workskop.

Bližší informace a přihláška ke stažení:  • OTEVÍRÁME NOVOU VÝCVIKOVOU SKUPINU

V září 2014 otevíráme skupinový výcvik v dynamické psychoterapii a poradenství, schválený Ministerstvem zdravotnictví ČR na doporučení České psychoterapeutické společnosti ČLS JEP.

Vedoucími výcviku jsou: PhDr. Daniela Vizinová a doc. PhDr. Marek Preiss, PhD.

Výcvik je určen psychologům, lékařům, sociálním pracovníkům a příslušníkům dalších pomáhajících profesí, kteří chtějí porozumět vzniku a prevenci psychických traumat nebo se zabývají léčením poruch spojených s tímto traumatem.

Bližší informace o výcviku naleznete v záložce Sebezkušenostní výcvik (Výcviková skupina, Teoretické vzdělávání, Supervize).

Přihlášku společně s životopisem zašlete na adresu preiss@pcp.lf3.cuni.cz nejpozději do 30. června 2014.  • "SKUPINOVÁ TERAPIE - RODINY PO HOLOCAUSTU"

Milí přátelé,
dovolujeme si Vás informovat o otevření druhé psychoterapeutické skupiny vedené doc. MUDr. Václavem Mikotou, CSc. a MUDr. Elenou Turnovskou. Terapeutická skupina usnadňuje sebepoznání, řešení traumatických a konfliktních situací prostřednictvím ostatních členů skupiny a facilitace profesionálními terapeuty.

Díky finanční podpoře Nadačního fondu obětem holocaustu je účast na skupinových setkáních zdarma. Více informací naleznete v přiloženém dopise.